Logo MOP

Mladí ochránci přírody, z.s.

veřejně prospěšný spolek zabývající se prací s dětmi a mládeží

Uznaná MŠMT

Finační podpora v přechozích letech

Podpora v roce 2010 (převzato z Juvů 2/2011)

V pěti přímých titulech finanční podpory jsme ze Sdružení MOP rozdělili našim kolektivům více než 1,5 milionu Kč. To je přes 500 Kč na MOPíka (tedy na průměr celoročně registrovaných členů kolektivů MOP). Jde o průměr, takže kolektivy se spoustou dětí, bohatou činností a zájmem o podporu získaly výrazně víc. Naopak některé kolektivy čerpaly výrazně méně a využívaly hlavně nefinanční výhody členství. Každý kolektiv si může rozhodnout, který druh dotace mu vzhledem k jeho činnosti vyhovuje, do příslušného dotačního titulu se přihlásí a mezi takto přihlášené se rovnoměrně rozdělují vyčleněné peníze.
V roce 2010 tak kolektivy dostaly 33 Kč/dítě/ den na jarní a letní tábory, na víkendovky 33 Kč/dítě/den (1.pololetí i 2.pololetí), na provoz pak cca 200Kč/dítě. O plošný příspěvek není potřeba žádat či se do něj přihlašovat, nárok na něj získá každý kolektiv automaticky včasnou registrací, v loňském roce šlo v průměru o cca 72 Kč/dítě. Všechny podmínky pro získání finanční podpory jsou dopředu stanovené Komisí pro práci s dětmi a mládeží (již řadu let bez významných organizačních změn). Vedoucí je dostávají formou Rozhodnutí v pravidelném jarním balíčku.
Další nemalou částku – více než 376 tis. Kč jsme vynaložili na celostátní aktivity Zelená stezka-Zlatý list a Ekologická olympiáda formou příspěvku pořadatelům jednotlivých kol, pečovatelům o studánky, ale také na kvalifikační akce, nejrůznější balíčky materiálů, studánková trička, věcné odměny do soutěží,…

Podpora v roce 2009 (převzato z Juvů 2/2010)

V pěti přímých titulech finanční podpory jsme ze Sdružení MOP rozdělili našim kolektivům celkem 1,505.397 Kč. To je přes 531 Kč na MOPíka (tedy na průměr celoročně registrovaných členů kolektivů MOP). Jde o průměr, takže kolektivy se spoustou dětí, bohatou činností a zájmem o podporu získaly výrazně víc. Naopak některé kolektivy čerpaly výrazně méně a využívaly hlavně nefinanční výhody členství. Každý kolektiv si může rozhodnout, který druh dotace mu vzhledem k jeho činnosti vyhovuje, do příslušného dotačního titulu se přihlásí a mezi takto přihlášené se rovnoměrně rozdělují vyčleněné peníze.
V roce 2009 tak kolektivy dostaly 33 Kč/dítě/ den na jarní a letní tábory, na víkendovky 33 Kč/dítě/den (1.pololetí), resp. 35Kč/dítě/den (2.pololetí), na provoz pak cca 200Kč/dítě. O plošný příspěvek není potřeba žádat či se do něj přihlašovat, nárok na něj získá každý kolektiv automaticky včasnou registrací, v loňském roce šlo v průměru o cca 60 Kč/dítě. Všechny podmínky pro získání finanční podpory jsou dopředu stanovené Komisí pro práci s dětmi a mládeží (již řadu let bez významných organizačních změn). Vedoucí je dostávají formou Rozhodnutí v pravidelném jarním balíčku.
Další nemalou částku – více než 425 tis. Kč jsme vynaložili na celostátní aktivity Zelená stezka-Zlatý list a Ekologická olympiáda formou příspěvku pořadatelům jednotlivých kol, pečovatelům o studánky, ale také na kvalifikační akce, nejrůznější balíčky materiálů, studánková trička, věcné odměny do soutěží,…

Podpora v roce 2008 (převzato z Juvů 2/2009)

V pěti přímých titulech finanční podpory článků ČSOP s kolektivem MOP (zimní a letní tábory, víkendovky, provoz a vybavení, plošný příspěvek) jsme ze Sdružení MOP rozdělili celkem 1,792.659 Kč, což je přibližně 609,50 Kč na MOPíka (tedy na průměr celoročně registrovaných členů kolektivu MOP). Jde pochopitelně o průměr, takže některé kolektivy (ty se spoustou dětí na mnoha víkendovkách, dvěma tábory, včasnou registrací, dotací na provoz a vybavení) získaly podporu výrazně nadprůměrnou. Naopak některé kolektivy čerpaly výrazně méně a využívaly hlavně nefinanční výhody členství (třeba servis a poradenství, pojištění, metodické zásilky,…). U žádného z dotačních titulů neprobíhá klasické výběrové řízení, takže nikdo nerozhoduje, kolik který kolektiv dostane peněz. Stačí se přihlásit do dotačního titulu a splnit podmínky dopředu stanovené Komisí pro práci s dětmi a mládeží a vyhlášené v Rozhodnutí, které dostávají vedoucí v pravidelném jarním balíčku.
V roce 2008 dostaly kolektivy na víkendové výpravy 40 Kč/dítě/den, na zimní tábor 45 K/dítě/den, na letní tábory 41,216 Kč/dítě/den a na provoz cca 244 Kč/dítě.
Další nemalou částku – téměř 342.000 Kč jsme vynaložili na celostátní aktivity Zelená stezka – Zlatý list, Ekologická olympiáda formou příspěvku pořadatelům na jednotlivá kola, pečovatelům o studánky (Zachraňme studánky!), ale také na kvalifikační akce.
Nepřímou finanční podporu pak tvoří nejrůznější balíčky materiálů – jarní a vánoční balíček pro MOPíky, materiály pro účastníky fotosoutěže i dalších soutěží, tisky brožur, samolepek…

Podpora v roce 2007 (převzato z Juvů 2/2008)

V dotačních titulech pro články ČSOP s kolektivem MOP (zimní a letní tábory, víkendovky, provoz a vybavení a také v plošném příspěvku na celoroční činnost) jsme ze Sdružení MOP rozdělili celkem 1,862.010 Kč, což je přibližně 609 Kč na MOPíka (registrovaného člena kolektivu MOP).
Jde o průměr, takže například kolektivy se spoustou víkendovek a třemi tábory (jedním zimním a dvěma letními) získaly podporu i dvojnásobnou. Jak už to bývá, jsou-li někteří nadprůměrní, musí být jiní podprůměrní, takže některé kolektivy čerpaly podporu výrazně nižší.
V rámci jednotlivých dotačních titulů neprobíhá „výběrové řízení“, takže nikdo nerozhoduje ve stylu „tenhle kolektiv dostane hodně a tenhle málo, protože…“. Všichni, kteří splní podmínky dopředu stanovené Komisí pro práci s dětmi dostali stejně – např. na výpravy 40 Kč/dítě/den, na zimní tábor 45 Kč/dítě/den a na letní tábor 41,78 Kč/dítě/den, na provoz cca 230 Kč/dítě,…

O své podpoře si vlastně rozhoduje každý kolektiv sám:

Další nemalou částku – přes 320.000 Kč jsme rozdělili mezi pořadatele celostátních aktivit jako jsou Zelená stezka – Zlatý list, Ekologická olympiáda, školící kvalifikační akce, ale třeba i pečovatelům o studánky,…
Další nepřímou finanční podporu pak tvoří obsahy metodických balíčků, materiály pro účastníky fotosoutěže i dalších soutěží, tisky nejrůznějších brožur, samolepek,…

Podpora v roce 2006 (převzato u Juvů 2/2007)

V dotačních titulech pro články ČSOP s kolektivem MOP (zimní a letní tábory, víkendovky, provoz a vybavení a také v plošném příspěvku na celoroční činnost) bylo Sdružením MOP rozděleno celkem 1,866.238 Kč, což je přibližně 622 Kč na MOPíka (registrovaného člena kolektivu MOP). Jde o průměr, takže například kolektiv, který šel do všech dotačních titulů – a navíc měl například 750 „děťodnů" víkendovek (to je pro představu 10 víkendovek za rok, každá s 25 dětmi a od pátku do neděle), jeden jarní tábor a dva letní tábory, získal podporu i více než dvojnásobnou. Naopak byly kolektivy, které čerpaly podporu výrazně nižší, třeba proto, že na výpravy jezdí 5 dětí a tábor nedělají…
V rámci jednotlivých dotačních titulů neprobíhá klasické výběrové řízení, to znamená, že nikdo nerozhoduje stylem „tenhle kolektiv dostane tolik, protože… a tenhle kolektiv dostane více či méně, protože…", ale všichni, kteří splnili již na jaře vyhlášené podmínky (stanovené Komisí pro práci s dětmi a mládeží), dostali stejnou částku (např. na výpravy 35 nebo 40 Kč/dítě/den, na tábory 45 nebo 40 Kč/dítě/den,…).
Další nemalou částku 275.665 Kč jsme rozdělili mezi pořadatele celostátních aktivit, jako jsou Zelená stezka – Zlatý list, Ekologická olympiáda, školící kvalifikační akce, ale třeba i pečovatelům o studánky, účastníkům fotosoutěže,…

Podpora Mopíků v roce 2005 (převzato z Juvů 2/2006)

Dotace za rok 2005 jsou definitivně uzavřeny, vyúčtování předána donátorům, přesto se ještě k loňskému roku vrátíme.
V dotačních titulech pro články ČSOP s kolektivem MOP – zimní a letní tábory, víkendovky, provoz a vybavení a také v příspěvku na celoroční činnost, bylo rozděleno celkem 2,102.986 Kč, což je přibližně 680 Kč na MOPíka (podle průměrného počtu registrovaných členů).
Jedná se o průměr, takže např. kolektiv, který šel do všech dotačních titulů, měl hodně akcí, několik táborů,… získal i 900–1.100 Kč na člena. Poměrně velký rozptyl je dán tím, že většina dotačních titulů je vázána nejen na počet členů, ale zejména na množství akcí a počet účastníků na nich (např. dotace na víkendovky a tábory). Navíc se některé kolektivy nezúčastnily všech dotačních titulů (a tím vlastně pomohly těm „čilejším“).
Současně je potřeba říci, že v rámci jednotlivých dotačních titulů neprobíhalo typické výběrové řízení (tedy nikdo nerozhodoval „ten dostane tolik, protože…“ a „ten jen tolik, protože…“), ale všichni, kteří splnili již na jaře vyhlášené podmínky (ty stanovuje Komise pro práci s dětmi), dostali stejnou částku.
Další nemalá částka 292.182 Kč byla rozdělena pořadatelům celostátních aktivit jako jsou Zelená stezka-Zlatý list, Ekologická olympiáda, školící kvalifikační akce, ale třeba i pečovatelům o studánky,…
K uvedeným údajům se ještě jednou vrátíme souhrnně ve Výroční zprávě, nicméně bilancovat se hodí co nejdřív po skončení roku a při rozhodování co a jak v dalším roce. A uvedená čísla určitě stojí za zamyšlení a třeba i porovnání s jinými spolky.

Podpora Mopíků v roce 2004 (převzato z Juvů 2/2005)

…za rok 2004 jsou definitivně zaklapnuty v deskách, vyúčtování našemu největšímu donátorovi – MŠMT, i těm menším, je předáno, takže zbývá poslední veřejné bilancování: v dotačních titulech určených pro články ČSOP s kolektivem MOP – zimní a letní tábory, provoz, víkendovky a účetnictví (pro znalce oranžová, žlutá, modrá, zelená a hnědá dotace) a také v tzv. plošném příspěvku z našich prostředků jsme rozdělili celkem 2,157.820 Kč (což podle okamžitého stavu registrací činí v průměru od 677 do 786 Kč, tedy cca 732 Kč na člena MOP).
Další nemalá částka 279.025 Kč putovala pořadatelům na celostátní aktivity (Zelená stezka-Zlatý list, Ekologická olympiáda, školící akce, pečovatelům o studánky,..). K uvedeným údajům se ještě vrátíme ve Výroční zprávě, přesto stojí za zamyšlení již nyní.

Podpora Mopíků v roce 2003 (převzato z Juvů 1/2004)

Pro jednotlivé ZO na činnost s dětmi a mládeží ze Sdružení MOP ČSOP (tedy od nás) přesáhly v roce 2003 celkem více než 2,868.100 Kč. Jednalo se podporu:

Dalších 211.080 Kč obdržela Regionální centra a pořadatelé Místních a Krajských kol Ekologické olympiády a Zelené stezky – Zlatého listu. Na 3.000 až 3.400 dětských členů tak vychází průměr cca 843 až 956 Kč na „dětskou hlavu“. To rozhodně není málo a tak věříme, že v našich řadách byla mimoškolní práce s dětmi o to pohodovější.

Podpora Mopíků v roce 2002 (převzato z Juvů 1/2003)

 … jsou opravdu již úplně uzavřeny a tak bude možná zajímavé první malé ohlédnutí (částky jsou zaokrouhleny na celé tisíce):

Celkem od nás kolektivy MOP (resp. jejich ZO ČSOP) získaly v roce 2002 finanční podporu ve výši 2,423.700 Kč. Na každého dětského MOPíka registrovaného ve SMOP ČSOP tak připadlo v průměru cca 735 – 810 Kč (podle toho, zda počítáme s počtem ke dni registrace 31.3.2002 nebo až ke dni 31.12.2002).
Jednotlivé dotační tituly byly vyhlašovány průběžně a tím ani později registrované kolektivy nebyly zcela „odříznuté" od dotací (proto ta závislost průměrné dotace/dítě na stavu registrace). Přitom byla řada kolektivů (ZO), které se zúčastnily všech dotačních titulů a získaly tedy dotace na jedno dítě za celý rok výrazně vyšší – až 1.750 Kč/dítě, to však znamenalo mnoho akcí s větším počtem MOPíků (nemusí se nutně jednat o „kvalitnější" akce). Na druhé straně se našel i kolektiv, který využil pouze jeden dotační titul ve výši cca 100 Kč/dítě (zde se nemusí nutně jednat o méně kvalitní činnost, jen ZO ČSOP měla v roce 2002 zřejmě jiné finanční zdroje na pokrytí bohaté činnosti MOPíků).
Je jasné, že ZO „jdoucí do všech dotací" potřebuje schopného hospodáře, protože má více práce se správným hospodařením, sledováním termínů uzávěrek,…ale také se sháněním povinného vlastního podílu ke státní dotaci. Snad v každém dotačním titulu se našla ZO, která se přihlásila, nic nevyúčtovala a někdy se ani neozvala (a většinou jsou to stále titíž – co takhle zúčastnit se semináře pro hospodáře nebo vyhledat pomoc regionálního centra nebo použít telefon a zeptat se na nejasnost?). Věříme, že ZO, které se potýkaly v minulém roce s problémy, budou v letošním roce úspěšnější.
A jen tak na závěr: porovnání průměrné finanční podpory na jedno dítě (735 až 810 Kč) s členským příspěvkem 50 Kč/dítě v kolektivu MOP/rok je jistě zajímavé (zejména však pro rodiče, kteří by jinak tuto částku musely uhradit) a rozhodnutí „jak dál v roce 2003" je nejen na každém vedoucím MOPíků, ale také na samotné ZO ČSOP.

Podpora MOPíků v roce 2001 (převzato z Juvů 1/2002)

Jsou již uzavřeny a tak vás bude možná zajímat první jednoduché bilancování:

Celkem tedy MOPíci od nás získali v roce 2001 přímou finanční podporu ve výši 2,292.550 Kč. Vezmeme-li v úvahu zhruba 3.000 dětí v kolektivech MOP jedná se přibližně o částku 765 Kč na jednoho dětského MOPíka, kterou ZO ČSOP získaly na podporu pravidelné činnosti dětského kolektivu. Porovnání s ročním členským příspěvkem 50 Kč/dítě v kolektivu MOP si jistě každý udělá sám.
Zcela na okraj: někteří vedoucí z jiných sdružení se nás ptají „jak to děláte, kde máte ty tajné finanční zdroje,… když přeci všechny spolky dostávají od státu zhruba stejně?„. Naše odpověď je prostá: naše „ústředí“ (to je to SMOP – CDM) sídlí ve 2.suterénu, jeho vybavení je „co dům dal", většina práce spočívá na schopných dobrovolnících, naši dva zaměstnanci mají ostudně podprůměrné platy, náš „ústřední zpravodaj" tvoříme sami + vychází černobíle na recyklu,… a hlavně: naším cílem je spokojený vedoucí kolektivu + jeho dětští svěřenci a nikoliv „spokojeně blahobytné a důstojně reprezentující ústředí".

Podpora MOPíků v roce 2000 (údaje z Depeší 1/2001)

…tedy v prvním roce systémové podpory ze strany MŠMT (poprvé jsme byli zařazeni do programu Sdružení) byly pro MOPíky vydatnou pomocí. V jednotlivých dotačních titulech bylo rozděleno:

K 31.12.2000 bylo registrováno ve 124 kolektivech MOP celkem 2.852 členi, mezi kolektivy bylo rozčděleno 2,503.881 Kč a z toho tedy plyne, že se v průměru na jednoho Mopíka dostala finanční podpora ve výši 878 Kč.

Další aktivity:

Naší činnost podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha MČ Praha 6 MČ Praha 2 Ministerstvo životního prostředí