Logo MOP

Mladí ochránci přírody, z.s.

veřejně prospěšný spolek zabývající se prací s dětmi a mládeží

Uznaná MŠMT

Fotosoutěž - vložit foto

Odeslat foto do fotosoutěže Příroda objektivem

Aktuálně probíhá 4.kolo.

Minimální velikost zasílaných foto je 1500px v menším rozměru.

Němí svědkové dávné minulosti Z očí do očí
Prohlašuji, že jsem autorem snímku zaslaného do fotosoutěže a souhlasím s podmínkami této soutěže. V případě že jsem mladší 15ti let, potvrzuji, že s mojí účastí ve fotosoutěži souhlasí rodiče.

Pořadatel soutěže je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů (č.r. 39170/001) a pod zákonnými sankcemi garantuje nezneužití poskytnutých informací.

Další aktivity:

Naší činnost podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha MČ Praha 6 MČ Praha 2 Ministerstvo životního prostředí