Logo MOP

Mladí ochránci přírody, z.s.

veřejně prospěšný spolek zabývající se prací s dětmi a mládeží

Uznaná MŠMT

Hrátky na cesty

Tabu

U většiny přírodních národů se kromě šamana vyskytují rituální území, posvátné předměty,… ba někdy i slova, která se nesmí vyslovovat. Ostatně, to přetrvává dosud – i nyní jsou slova, která se v určité společnosti rozhodně nesluší pronést…
Následující hra prověří sebeovládání účastníků, nejlépe na vícedenní akci. Na začátku akce (či každé ráno) dostanou všechny děti pět pomocných platidel a je vyhlášeno slovo (pro starší: oblast), které je pro ten den TABU (mladší třeba: žízeň, cesta, chata,… starší: internet, škola, fotbal,…). Každý se během dne snaží otázkou či jinak přimět kohokoliv z ostatních, aby uvedené slovo vyslovil.
Prokecnuvší se dopustil vážného společenského prohřešku a platí pokutu (= přichází o jedno pomocné platidlo), prémii naopak získá ten, který hanebníka odhalil (= získává ono platidlo). Na konci dne se platidla sečtou a vyhodnotí.
Poznámky:

  1. na vícedenkách jsme vyhlásili 3 slova a šlo to zvládnout
  2. na táboře jsme to však po asi 10 dnech vzdali – všichni pro jistotu mlčeli, protože se slova již pletla a nikdo vlastně nevěděl, co ten den platí
  3. chcete-li ztišit dítka ve vlaku či autobuse, tak doporučuji alespoň 5 slov.

 

Slova, slova

Psaní vět ze slov začínajících stejným písmenem je známé a při používání s mírou oblíbené.  Písmeno se vylosuje, všechny družiny/dvojice/jednotlivci by však měly mít současně stejné písmeno. Písmeno volte uvážlivě je lépe předem vyzkoušet,  s některými se smysluplná věta zrovna udělat nedá, i s běžnými písmeny budou určitě některé věty zábavné. Hrátka se dá použít na úvod schůzky, při čekání na vlak či v něm, nebo i jako vymýšlení zaklínadla k uchlácholení černokněžníka nebo jiného kouzla ve větší hře.
Několik ukázek přímo od dětí:

 

Hledání cesty

Krátká bodovačka v klubovně, dlouhá cesta vlakem, součást složitější hry, všude tam můžete s výhodou využít následující hrátku. Zadání zní: Najděte cestu od jednoho slova ke druhému, změnit můžete vždy jen jedno písmenko a na každém místě cesty musí jít o smysluplné slovo (podstatné jméno, sloveso, …).
Pro příklad mezi slovy KOS – LAŇ je možná cesta kos – los – lok – lak – laň. A jaká bude cesta pro slova KOPÍ – MASO, PUSA – TÍHA, DRUH – MRÁZ, LUSKY – HOLKA?

Hra má spousty možných variant ve formě omezení na podstatná jména, rostliny, zvířata, pohádkové postavy, … Výběr počátečních a koncových slov může být volen v závislosti na legendě hry pro kterou potřebujete hrátku využít. Samozřejmostí je, že vyzkoušíte, že mezi danými slovy je možné cestu najít.

 

Příbuzenské vazby

Ideální hrátka do vlaku na cestu. První řekne např. jelen, druhý laň, třetí kolouch, čtvrtý řekl nové zvíře a takto stále dokola. Kdo se splete vypadává ze hry.

Verze do místnosti – na kartičky napíšete jména zvířecích tatínků, maminek a dětí a poschováváte po místnosti (nebo i venku v lese např.). Vyhrává ten nejrychlejší kdo přinese kompletní rodinu, nebo kdo přinese nejvíce rodin.

 

Kolik nohou?

"Na stromě a v jeho okolí žily 3 veverky, 12 strnadů, 4 ježci, 7 kormoránů, 27 mravenců, 5 sýkor, 2 mandelinky, 1 bezdomovec, 3 žížaly, 14 blech a 5 křižáků. Kolik měli dohromady nohou?

Takto nějak může vypadat zadání drobného úkolu, který mohou jednotlivci plnit ve vlaku, na schůzce tak i třeba jako domácí úkol. Výčet živočišných druhů lze libovolně upravit a přihlédnutím k vyspělosti herního kolektivu. Pro experty můžete celý výčet jen nadiktovat s tím, že jej mají pamatovat. To je pak šichta.

Další aktivity:

Naší činnost podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha MČ Praha 6 MČ Praha 2 Ministerstvo životního prostředí