Logo MOP

Mladí ochránci přírody, z.s.

veřejně prospěšný spolek zabývající se prací s dětmi a mládeží

Uznaná MŠMT

Kvíz

Jak nejlépe vysadit na nové působiště raka při záchranném přenosu, kdy rak již oschl?

postavit raka na suché dno a pomalu zatopit
lehce jej zahrnout bentosem
vhodit jej z výšky do vody
položit jej pod vodou na dno na záda

Co se dělá s nalezeným srnčetem, kdž pak vyroste?

předá se do ZOO
bohužel pro srnče, stane se součástí jídelníčku
vypustí se do lesa
vypustí se do obory

Před čím nás vlastně chrání ozónová vrstva?

před meteority
před únikem kyslíku
před UV zářením
před vychladnutím Země

Jak velké je ochranné pásmo u památného stromu?

50 m
10ti násobek průměru kmene
10ti násobek průměru koruny
10ti násobek výšky stromu

Do jaké největší výšky může vyrůst strom?

cca 65 m
cca 138 m
cca 176 m
neomezeně

Zpívá nějaký tuzemský pták i za mrazů?

ne, protože by mohl nastydnout
ano, lze zaslechnout střízlíka či skorce
ano, lze zaslechnout sýroku či strakapouda
jistě, všichni zpívají i když mrzne

Jakou vzdálenost zvládne urazit hlemýžď za 1 hodinu?

50 cm
10 m
1 m
5 m

Který druh je v Česku nepůvodní?

rajče jedlé
plicník lékařský
bolševník velkolepý
prvosenka jarní

Čí vajíčka jsou v jarní přírodě vidět nejdříve?

kuňky
rosničky
blatnice
skokana hnědého

Kolika let se v přírodě dožívá srnec?

15 let
5 let
10 let
3 roky

Další aktivity:

Naší činnost podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha MČ Praha 6 MČ Praha 2 Ministerstvo životního prostředí