Logo MOP

Mladí ochránci přírody, z.s.

veřejně prospěšný spolek zabývající se prací s dětmi a mládeží

Uznaná MŠMT

Kvíz

S kterým obojživelníkem se u nás můžete potkat na stromě?

rosnička zelená
čolek velký
užovka stromová
mlok skvrnitý

Zahradníci tvrdí, že květiny je nejlepší řezat pod vodou. Je to pravda?

je to jedno, řez jako řez
ano, květina pak vadne pomaleji
ano, ale musí to být zároveň za tmy
zkuste si něco řezat ve vodě, nejde to, voda tupí nůž

Jak se může bránit obec vysoké hlučnosti některých akcí (technopárty, letní kempování, ...)?

vyhláškou zakáže hluk v určité dny
vyhláškou zakáže hluk nad určitou mez
bohužel nijak, leda zakoupením špuntů do uší svým obyvatelům
vyhláškou omezí místo a čas hlučných aktivit

Kdo vyhlašuje Chraněné krajinné oblasti?

Parlament
prezident
Ministerstvo životního prostředí
vláda

Vranka (významný indikátor čisté vody) má zajímavou vlastnost - pokud nepohybuje ploutvemi, klesá ke dnu. Proč?

hledá u dna potravu, kterou rozvířila pohybem ploutví
vranka žije na dně potoků pod kameny a proto žádné ploutve nemá
zastavený pohyb a současný "pád" ke dnu je ochranným manévrem při úniku před nepřítelem
nemá plynový měchýř a není nadnášena jako ostatní ryby

Žijí volně v evropské přírodě klokani?

nežijí
ve Velké Británii
v evropské části Turecka
odolná forma klokana se vyskytuje ve Skandinávii

Proč má žirafa modrofialový jazyk?

dlouhým krkem srdce vhání do hlavy příliš málo krve
jako ochrana před trny je jazyk málo prokrvený
vrchní kůže je obroušená častým používáním
je to reakce na nedostatek kyslíku v Evropě

Která rostlina určitě nepokvete na podzim?

ocún
rozchodník
astra
pivoňka

Jaký je nejvyšší strom v Česku?

smrk 49 m
sekvoj 98 m
smrk 58 m
douglaska 64 m

Čím se živí dospělí pavouci?

nektarem květů a pylem
rostlinými zbytky
jinými pavouky
vším co uloví

Další aktivity:

Naší činnost podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha MČ Praha 6 MČ Praha 2 Ministerstvo životního prostředí