Logo MOP

Mladí ochránci přírody, z.s.

veřejně prospěšný spolek zabývající se prací s dětmi a mládeží

Uznaná MŠMT

Kvíz

Střízlík staví několik hnízd, z nichž si pak samička jedno vybere. Proč jich stací více?

pro zábavu
učí se to tím
každé je pro jiné počasí
samičky nevědí co chtějí

Jak co nejšetrněji vyhnat netopýra, který náhodně vlétne do místnosti otevřeným oknem?

zhasnout a odejít
začít dělat pořádný kravál
nalít do misky ruskou voňavku
vyrobit s místnosti vodní mlhu

Co je největším tvůrcem kyslíku v atmosféře?

letecká doprava
deštné pralesy
mořské řasy
pouštní písek

Co máme dělat se starými nepotřebnými CD disky?

rozlámat na malé kousky a zkompostovat
vyhodit do běžné popelnice
odevzdat u prodejce (stejně jako staré léky v lékárně)
vyhodit do kontejneru na plasty

Jak přežívá rejsek výrazný pokles teplot v zimě?

spí zimním spánkem
odstěhuje se do tepla
upadne do komatu
stejně jako po celý rok

Kdy byl v Evropě přijat první komplexní zákon o ochraně přírody?

v roce 1838 v Rakousku-Uhersku
v roce 1927 ve Velké Británii
v roce 1974 v Dánsku
v roce 1992 v Československu

Jak žere ledňáček ulovené ryby?

rozseká si je zobákem
polkne ocasem napřed
tak jak je chytne
polkne je hlavou napřed

Co způsobuje prokazatelný úbytek vlaštovek v našich zemích?

vandalové shazující hnízda
přemnožení předátoři
virové onemocnění
méně hmyzu a méně bláta

Může žirafa zvracet?

ano, ale je to strašný zážitek to vidět
ano, ale jen když leží
nemůže, žvýká jen natrávenou potravu
ne, má v krku záklopku

Do kolika umí havran počítat?

do 9
do 3
do 13
do 7

Další aktivity:

Naší činnost podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha MČ Praha 6 MČ Praha 2 Ministerstvo životního prostředí