Logo MOP

Mladí ochránci přírody, z.s.

veřejně prospěšný spolek zabývající se prací s dětmi a mládeží

Uznaná MŠMT

Kvíz

Jak přežívají zimu žáby?

žáby zimu nepřežívají, uhynou ještě než začně
upadnou do zimního spánku a přečkají jí kdekoliv
odtáhnou do teplých krajin
zahrabou se do země nebo bahna v rybníce

Kolik nohou má stonožka?

98 párů nohou a 2 tykadla
dle názvu, přesně 100
19 až 170
102

Které současné neobnovitelné palivo obsahuje nejvíce jedovatého olova?

uhlí
ropa
asfalt
rašelina

Jak co nejšetrněji vyhnat netopýra, který náhodně vlétne do místnosti otevřeným oknem?

zhasnout a odejít
vyrobit s místnosti vodní mlhu
nalít do misky ruskou voňavku
začít dělat pořádný kravál

Jak nejlépe vysadit na nové působiště raka při záchranném přenosu, kdy rak již oschl?

lehce jej zahrnout bentosem
položit jej pod vodou na dno na záda
vhodit jej z výšky do vody
postavit raka na suché dno a pomalu zatopit

Kolik vědci odhadují druhů organismů na Zemi?

cca 12 miliónů
cca 27 miliónů
cca 53 miliónů
cca 3 milióny

Jak se jmenuje náš běžný pták, který hledá potravu na stromech klidně i hlavou dolů?

všichni
datel
pěnkava
brhlík

Co je to vlastně welfare?

výroba potravin na biofarmách
pohoda zvířat (životní podmínky odpovídající jejich přirozenosti)
zdravotní nezávadnost produktů
neobtěžování okolí pachem a hlukem

Co způsobuje prokazatelný úbytek vlaštovek v našich zemích?

přemnožení předátoři
virové onemocnění
vandalové shazující hnízda
méně hmyzu a méně bláta

Jak může být taková naše žížala dlouhá?

až 20 cm
až 50 cm
až 100 cm
až 300 cm

Další aktivity:

Naší činnost podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha MČ Praha 6 MČ Praha 2 Ministerstvo životního prostředí