Logo MOP

Mladí ochránci přírody, z.s.

veřejně prospěšný spolek zabývající se prací s dětmi a mládeží

Uznaná MŠMT

Podporovatelé

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

podpora celoroční činnosti spolku

 
Hlavní město Praha

Hlavní město Praha

podpora celoroční činnosti pražských oddílů

 
Městská část Praha 6

Městská část Praha 6

podpora terénní přírodovědné soutěže a pražských studánek

 
Městská část Praha 2

Městská část Praha 2

podpora akcí pro veřejnost

 
Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

podpora Fotosoutěže a Minuty pro Zemi

Další aktivity:

Naší činnost podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha MČ Praha 6 MČ Praha 2 Ministerstvo životního prostředí