Logo MOP

Mladí ochránci přírody, z.s.

veřejně prospěšný spolek zabývající se prací s dětmi a mládeží

Uznaná MŠMT

Stav studánek v roce 2011

otevirani-stud-nahledV letošním roce jsme poprvé navázali na dobrovolný zápis vodních zdrojů do veřejně přístupného „Národního registru pramenů a studánek“ – důvod je prostý: obě kampaně mají velmi blízký cíl, úzce spolu souvisejí a řada „studánkařů“ je činná v obou oblastech. Zájem o Národní registr nás poněkud zaskočil, současně se však oživil i zájem o aktivní péči o studánky – vše jsme proto popsali ve společném sborníku.
K 31.12.2011 bylo v rámci programu podchyceno (na základě vyplněné mapovací karty) celkem 212 studánky (některé studánky za těch několik let i zaniklo – vyschly, byly zničeny, majitel je oplotil,… a tak je již neevidujeme mezi aktivními), o které se stará 3.584 dětí + 1.045 dospělých. Počet pečovatelů o studánky je však poněkud nepřesné číslo, protože se velmi mění počty dětí v kolektivech. Přesto lze prostým součtem vašich údajů zjistit, že se v průběhu let do této kampaně zapojilo právě tolik pečovatelů. Do programu se kromě dětských kolektivů z různých občanských sdružení a škol zapojují jednotlivci (a to i dospělí), celé rodiny,… prakticky z území celé ČR.
Kromě fotografií (ale i domácích „studánkových“ kalendářů) nám pečovatelé posílají i výstřižky z místních zpravodajů, kde se píše o studánkách a jejich pečovatelích.
Každý kraj naší republiky je jiný a tedy má i různé podmínky k přirozenému vývěru vody. Kromě toho však počet udržovaných studánek také záleží na lidech ochotných se jich ujmout. Při péči o studánky jsou významní i majitelé pozemků. Nyní je nejvíce studánek na pozemcích měst + obcí a Lesy ČR (71) , soukromí majitelé (22), stát (3) a jeden spolek. U řady dalších se majitele nepodařilo vypátrat.
O nejvíce studánek se starají kolektivy Mladých ochránců přírody (77), o mnoho dalších (42) se starají dětské kolektivy (školní třídy nebo jiné občanské sdružení), další mají pod patronátem rodiny (30), základní organizace ČSOP (23), jiné spolky (23) nebo jednotlivci (17). Je vidět, že „studánky“ jsou opravdu záležitostí nás všech.
Účastníkům byly v průběhu roku uhrazeny náklady na základní chemické+bakteriologické rozbory (6 studánek), podpořili jsme nákup materiálu na zastřešení (5 studánek), vydali společný sborník Prameny a studánky České republiky 2011. Všechny vydané materiály samozřejmě rozesíláme všem aktivním pečovatelům.

studny11m

Další aktivity:

Naší činnost podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha MČ Praha 6 MČ Praha 2 Ministerstvo životního prostředí