Terénní přírodovědná soutěž - přihláška | Mladí ochránci přírody
Logo MOP

Mladí ochránci přírody, z.s.

veřejně prospěšný spolek zabývající se prací s dětmi a mládeží

Uznaná MŠMT

Terénní přírodovědná soutěž - přihláška

6. ročník, Praha - Šárka, 6.10.2018

Odesláním této přihlášky počítáme s vaší účastí. S ohledem na GDPR prosíme věnujte pozornost podrobnější přihlášce zde

    

Další aktivity:

Naší činnost podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha MČ Praha 6 MČ Praha 2 Ministerstvo životního prostředí