Březové lístky

Jsou neformálním a velmi důvěrným oceněním dobrovolných vedoucích, kteří své schopnosti předávají mladším kamarádům v mimoškolních kolektivech dětí a mládeže. Toto ocenění se v mnoha různých sdruženích používá již téměř 50 let a nehynoucí zásluhu na jejich vzniku má Jan Šimáně – Galén. Mladí ochránci přírody koordinují vlastní pyramidu Březových lístků již několik let a má stanoveny dva termíny pro návrhy na udělení ocenění vždy k 28. únoru a 30. září každého roku. V roce 2020 čítala naše pyramida 725 oceněných s celkovou silou 1.262.

Pyramida Mladých ochránců přírody

Březové lístky 1. zelený BL 721 nositelů
2. světlemodrý BL 339 nositelů
3. tmavomodrý BL 133 nositelů
4. žlutý BL 42 nositelů
5. červený BL 12 nositelů
6. karmínový BL 3 nositel
7. bílý BL 2 nositel
8. šedý BL 1 nositel
9. černý BL  
10. bronzový BL  
11. stříbrný BL  
12. zlatý BL  

Podrobnější popis Březových lístků

Bříza je nepřehlédnutelný strom mírného podnebí vyskytující se na celém světě. Její všestranné využití ji předurčuje k jisté úctě – všechny přírodní národy vždy využívaly jejího dřeva, kůry, větviček, listí,… A navíc: bříza je strom, jehož dřevo a kůra hoří i v nepohodě a dešti. Právě proto je nám symbolem přátelství za všech okolností – i když v něm třeba zrovna nesvítí slunce, prostředí není příliš příjemné a člověk by nejraději od všeho utekl. A to něco, co ho nutí, aby ještě setrval a pracoval pro ostatní, to je vlastním posláním Březových lístků.

Březové lístky je velká příležitost pro všechny, kteří se z vnitřního přesvědčení zabývají prací pro děti a mládež. Je to forma vzájemného hodnocení přínosu pro mladší, kde tolik nezáleží na čase, kvalifikaci či názvu a poslání organizace, ale jen na poctivosti, chuti něco pořádného dělat, smyslu pro čest a nadšení.

Březové lístky neznají hranice, protože vycházejí ze základních lidských vlastností. Hnutí je proto určené všem, kteří se rozhodnou jednat podle vnitřních zásad Březových lístků a jsou ochotni nést myšlenky zásad celým svém životem. Odměnou je pocit dobře vykonané práce, pocit užitečnosti a vytvoření pohody a spokojenosti ve svém okolí. Vnějším znakem celého hnutí je odznáček Březového lístku příslušné barvy.

Březovými lístky se navzájem (zejména však směrem zdola nahoru) oceňují lidé, kteří ve prospěch naší společnosti nezištně a dlouhodobě pracují s kolektivy dětí a mládeže či svojí systematickou prací jejich činnost významně podporují. Spolu s odznakem příslušného stupně se vyznamenanému předává diplom s podpisy všech, kteří s tímto důvěrným oceněním souhlasí.

Pravidla pro udílení Březových lístků

Stupně, barvy a hodnoty Březových lístků

Stupeň Barva Přibližná činnost pro dosažení stupně
1 zelený Zelená barva je barvou probouzející se přírody – znamená „volno“, začátek, jaro a naději v pokračování života. Udílí se vynikajícím členům kolektivů (instruktorům i dětem) za činnost, která je příkladem pro ostatní.
2 světlemodrý Světlemodrá je barvou čisté letní oblohy a symbolizuje nabídku rozletu k výšinám, která vyžaduje pevné rozhodnutí i odvahu. Udílí se patnáctiletým (i starším) za věrnost mladým ideálům a trvalou pomoc mladším.
3 tmavěmodrý Je symbolem osvěžující a chladivé pitné vody ve studánce. Uděluje se za poznání a osvojení praxe i teorie všem, kteří získané znalosti předávají mladším (vedení skupiny přátel a kamarádů, kolektivu, týmu, oddílu,..).
4 žlutý Je symbolem životadárného Slunce a plamene zářícího do tmy. Patří těm, kteří své zkušenosti i vědomosti předávají ostatním (vedoucí úspěšných kolektivů s pevným řádem a tradicemi).
5 červený Je symbolem dozrálých plodů přírody. Nositel sám je pro ostatní příkladem, předává konkrétní zkušenosti i za hranice svého vlastního kolektivu.
6 karmínový Představuje barvu právě kaleného kovu. Nositel se dokáže orientovat ve spletitých situacích vzájemnosti i konfliktů, dokáže radit i předávat zkušenosti rozsáhlému okruhu spolupracovníků či kamarádů, dokáže organizovat setkání, srazy a výměny zkušeností.
7 bílý Bílá je barva čistoty, cti, charakteru a míru. Životní úsilí nositele se znovu barví do oslnivé barvy světla, zářného příkladu. Zná cíl své činnosti a jeho koncepce je přijatelná i ostatními. Je koordinátorem práce (akcí) různých kolektivů.
8 šedý Šedá je barvou zralosti, vědění a životní moudrosti, je symbolem bohatých zkušeností. Je určen všem, kteří neztratili životní elán a pomáhají svými zkušenostmi vychovávat mladé lidi (organizátoři táborových škol, výměn zkušeností).
9 černý Husitská černá je barvou nesmiřitelné kritiky nedostatků, překonávání překážek a zármutků, ale zároveň i vedení cestou vzhůru. Značí vyvrcholení cesty i života. Patří všem, kteří si udrželi kontinuitu vývoje a dokázali ovlivnit mnoho kolektivů, z nichž většina prokázala správný směr své činnosti.
10 broznový Je určen těm, kteří výrazně ovlivnili činnost kolektivů místní úrovně. Nositelé mají soustavné kontakty s ostatními kolektivy.
11 stříbrný Uděluje se těm, kteří aktivně působí v širokém územním okruhu, organizátorům celostátních her, programů, výměn zkušeností,…
12 zlatý Je nejvyšším a posledním oceněním. Získává ho ten, kdo výrazně ovlivnil činnost dětí a mládeže v celé republice.