Ekologická poradna

Zodpovídáme vaše dotazy na obecná „ekologická“ témata s důrazem na pražskou problematiku. Dotazy zasílejte skrze kontaktní formulář.

Nutrie říční (Myocastor coypus) je v tuzemsku považována za invazní druh (jako např bolševník, křídlatka,…) a proto lze doporučit „rozhodně nepřikrmovat“ (t.j. nepodporovat její další šíření na úkor domácích druhů).

Zpětný odběr drobného elektroodpadu není vázán na bydliště → proto tento postup není správný. V tomto případě je požadavek na předložení OP zcela neopodstatněný.

Pokud ho nechcete v bytě nechat zazimovat, tak je nejjednodušší v pokoji otevřít okno, rozsvítit a pustit rádio. V takovém nevlídném prostředí mírumilovný netopýr přeci nebude bydlet.

Při dlouhodobém stravování to není nejlepší, ale není-li jiná strava (např. v zimě), tak si s přilepšením ve formě granulí srnčí poradí. Samozřejmě, nejlepší je přikrmovat třeba ovsem, kukuřicí, ovocem, senem.

Není to tak jednoduché: z pohledu půdních živočichů je úplně nejlepší nechat listí ležet na zemi a přispět tak k jeho přirozenému rozkladu (žížaly budou nadšené). Pokud už se chceme vlamovat do přirozených přírodních zákonitostí, tak je lepší listí hrabat.

Ptáci nemají dobře vyvinutý čich (na rozdíl od savců) a proto mláďata nebudou rodiči „odvrhnuta, opuštěna,…“ → klidně jej můžete vzít do rukou a pokud není poraněno, zkuste návrat zpět do hnízda.

Ano, Magistrát zřídil v Praze několik veřejných „piknikišť“, kde je základní vybavenost (ohniště, koš na odpadky, taoleta, dřevo,…) ke grilování v přírodě. Jejich přehled je neustále doplňován.

Mobil s baterií je typický elektroodpad a navíc v kategorii „nebezpečný“. Při nákupu nového mobilu jste měla ten starý odevzdat prodejci (je povinen jej převzít) – zjevně se nestalo… Nyní vám zbývá jen Sběrný dvůr – jste-li z Prahy je to prosté, pokud ne, tak záleží na místních podmínkách. Pokud nemáte v dosahu Sběrný dvůr a místní podmínky nic jiného nenabízejí (mobilní svoz, kontejnery,…), tak se doporučuji „vnutit“ starý mobil jakémukoliv prodejci elektrozařízení, snad se smiluje…

Ano, po celé republice probíhá promítání oceněných snímků pod názvem „Ozvěny Ekofilmu“ – aktuální informace lze získat na internetových stránkách.

V Praze si majitel rodinného domku může zakoupit + objednat odvoz kontejneru ve vegetačním období (1.4.-30.11.) na bioodpad „ze zahrádek“ (tráva, listí,…). Odvoz jednou za 14 dnů, cena za uvedené období 412 nebo 714 Kč podle velikosti nádoby (120 nebo 240 litrů). Ostatní si mohou pronajmout kontejner + hradit odvoz na libovolný bioodpad za stejných podminek jako „rodinné domky“. Bližší podrobnosti jsou na zde nebo zde.

Při značném zjednodušení lze říci, že podle technické směrnice MŽP č. 10 – 2008 „o požadavcích na propůjčení ochranné známky Ekologicky šetrný výrobek“ musí „ekologický papír“ obsahovat nejméně 70% sběrového papíru.

Této problematice se dlouhodobě věnuje sdružení Auto*Mat, které provozuje speciální webové stránky – tam jsou vedle mnoha aktuálních informací i velmi podrobné plánky pražských cyklotras. Plánek vyšel též v „papírové podobě“ (viz stránky Auto*Matu), informace však nemusí být aktuální.

Základní orientaci lze získat buď na speciálních stránkách Magistrátu a nebo vydolovat z celostátního Národního registru pramenů a studánek (doporučujeme interaktivní mapu). Pokud jde však o „zaručenou“ pitnost, vzhledem k proměnlivosti bakteriologických vlastností vody, je odpověď na tuto otázku nejednoznačná.

Pokud to s tříděním odpadu myslíte opravdu vážně, tak je vhodné hračky (a nejen ony) rozebrat na „prvočinitele“ a jednotlivé části dát podle druhu do tříděného odpadu. Pokud nemáte příliš času, trpělivosti,… tak se takové předměty dávají do směsného odpadu. Určitě se však předměty složené z více druhů třiditelného odpadu nesmí dávat do kontejneru podle převažujícího druhu odpadu.

Není se čeho bát: máte-li „elektroodpadu“ do 10 kusů, tak je můžete bezplatně odevzdat ve Sběrných dvorech, pokud jich máte více než 40 ks, tak si pro ně pracovníci příslušné firmy dokonce i přijedou. Podrobnosti jsou zde.

Současné „vajíčkové“ palety jsou lisovány již bez použití umělých pojidel (které by se mohly uvolňovat do prostoru) a neměly by tedy být nijak zdravotně závadné. Přesto bychom raději doporučovali zaručené, zdravotně nezávadné zvukově izolační materiály.

Podle vyjádření MŽP diskety (ani magnetofonové pásky,…) nejsou nebezpečný odpad a tedy je lze vyhodit do směsného odpadu. Možno je dát do skartovacího stroje (některé jsou k likvidaci disket uzpůsobeny) či je rozdělat na „činitele“ a dát umělou hmotu + kov do separovaného odpadu. Využití jako dekorační předmět je možné, skrz vnitřní část diskety se občas sleduje zatmění Slunce…

Není to nutné – po celé Praze jezdí mobilní sběrny nebezpečného odpadu – jejich přesný rozpis (termín, místo,…) je uveden na stránkách Pražských služeb.

Papírová plata na vajíčka jsou vyrobena již ze zpracované (recyklované) papíroviny a obsahují „krátká vlákna“, která již dále nelze využít. Takže proto patří obaly od vajíček do směsného odpadu.

Monitor od PC je nebezpečný odpad a proto patří do Sběrného dvoru (jejich přehled v Praze je uveden na internetových stránkách www.praha-mesto.cz – jsou tam i telefony, otvírací doby,…).

Především vy sám musíte mít výjimku k práci s chráněnými živočichy od MŽP, totéž povolení musím mít i prodejce, který navíc musí mít povolení k obchodování s chráněnými živočichy. Tuto náročnou cestu k vyjádření kladného vztahu k přírodě rozhodně pro laiky nedoporučujeme.

Raději ničím, stejně se jedná o týrání zvířat dle zákona 114/92 Sb.. Doporučujeme kapra urychleně zabít a na vánoce sníst.

Většinu moderních recyklovaných papírů lze běžně používat v obou uvedených případech. Jenom u některých lze u kopírek doporučit pečlivější údržbu.

Nesmí, porušuje vyhlášku Hl.m. Prahy. Doporučujeme požívat „hrablo“ a písek…

Ornitologové tvrdí, že ne (ptákům prý postupně vymizí sebezáchovné reflexy, zpohodlní,…), ale z pohledu „ekologické výchovy“ (t.j. posilování kladného vztahu k přírodě) je mírné přikrmování (zejména v nejtvrdších mrazech) vítané, ale má svá pravidla.

Ano a dodává pitnou vodu do pražské vodovodní sítě, kde se mísí s Káranskou a Jizerskou.

Není to tak jednoduché, záleží na hmotnosti. Obecně lze však doporučit odevzdat veterinárnímu lékaři (za mírnou platbu), který zařídí další.

Vhodit do kontejneru na umělou hmotu.

Patrně se myslí Mravenec faraón (Monomorium pharaonis), který v tuzemsku není chráněným druhem.

Podle hygienických norem je provoz vysílače bez problémů. Ale jednoznačný vliv zvyšování „elektromagnetického smogu“ na lidské zdraví je stále předmětem zkoumání (viz například doporučení lékařů ohledně dlouhodobého telefonování mobilem).

Kromě těsné blízkosti „severojižní magistrály“ a letiště Ruzyně je více hlučných lokalit (např. Žitná, Ječná, Resslova, Spojovací,…) – záleží na momentální dopravní situaci. Podrobný přehled je v Ročence ŽP.

Pálit listí ve vnitrobloku zásadně ne, vhazovat listí do poplenic je poněkud neekonomické. Lepším řešením je zdarma na Městské části vyzvednout pytle, ty naplnit listím a plné je zase odevzdat.

Ne, mladé stromky ve městech jsou háklivé na vysychání (odpařování vody) povrchem kůry na kmeni. Slaměná rohož nebo jutový pás zabraňuje pronikání slunečních paprsků ke kmeni a tím vysychání, hlavně na jaře a v létě.

Papírové tašky jsou většinou vyrobeny ze sulfátového papíru (tedy pro přírodu relativně příznivého), ale výrobce těchto konkrétních tašek je dle o.s. Arnika jeden z největších znečišťovatelů ŽP v severočeském kraji. Zvažte proto etickou hodnotu tohoto „dárku“ – je výroba, doprava a užití tašek nutné?, má výrobce „čisté svědomí“?

Poradna je uzavřený prostor přístupný veřejnosti → z toho plyne zákaz kouření ve smyslu §8 zákona 379/2005 Sb.. Pokud jsou v poradně navíc zaměstnanci, tak je „kouření na pracovišti“ zároveň zakázáno Zákoníkem práce.