Finační podpora

To je penízků :)

Podpora 2015

Počátkem března Národní rada rozšířila letošní dotační podporu kolektivů MOP o další kapitolu. Opět je důraz je kladen na činnost (tábory + výpravy + vybavení), každý Kámen má možnost stanovit si účelové určení, podpora je dvoukolová, množství přidělených prostředků závisí především na počtu členů (jako měřítko systematické a kvalitní práce) + aktivní činnosti,…
Uzávěrky jsou stanoveny plynule po celý rok a co je hlavní: oproti předchozímu roku je podpora výrazně vyšší.

Podpora 2014

V první polovině února rozhodla Národní rada o letošní radikální změně v dotační podpoře kolektivů MOP, která vypukla hned po registracích. Ve zkratce: důraz je kladen na činnost (tedy tábory + výpravy), každý Kámen měl možnost stanovit si účelové určení, podpora je dvoukolová, množství přidělených prostředků záviselo především na počtu členů (jako měřítko systematické a kvalitní práce) + aktivní činnosti,…
Podrobné podmínky + formulář byly rozeslány v březnu. Druhé kolo rozdělování finančních prostředků proběhlo koncem září.

Podpora 2013

V letošním roce nebyla celostátní dotační podpora k dispozici.

Podpora 2012

V polovině dubna byly všem vedoucím kolektivů MOP rozeslány podrobné informace k dotačním titulům pro rok 2012 (včetně všech potřebných formulářů) a zároveň byla právním subjektům zaslána stručná informace o vyhlášení. Pokud se výrazně nezmění situace, tak předpokládáme podporu kolektivů v těchto relacích: