Hrátky do místnosti

Mayská lávka

Pokud jste někdy viděli chatrné domorodé lávky vysoko nad propastí v džungli či někde vysoko v horách, jistě si umíte představit co se stane, když se v mlze potkají dvě výpravy uprostřed lávky a žádná nechce couvnout. Jak lávku překonají?
Při přecházení takové lávky si nyní ověříme schopnost týmové spolupráce. Na zemi se naznačí v řadě asi půl metru od sebe libovolné značky (samolepky, krajinky, položené kamínky,…), kterých je o jednu více než hráčů a označují prkénka na lávce.
Hráči se rozdělí na dvě stejné skupiny a postaví se na značky čelem k prostřední značce, která jediná zůstane prázdná.
Tyto dvě skupiny stojící proti sobě mají za úkol přejít na druhou stranu (přes lávku nad propastí) a to s následujícími podmínkami: každý hráč se smí posunovat pouze dopředu a to buď na volnou značku před sebou, nebo obkročením hráče z druhé skupiny, pokud je za ním volné místo. Obě skupinky přešly lávku, když stojí na značkách na opačné straně zády ke středové volné značce.
Hru si můžete už od začátku ztížit tím, že budete považovat dvě skupinky za různé kmeny, které se nedokáží domluvit, a bude te se tedy snažit přejít lávku zcela beze slov. Ještě zajímavější je tato hra při současném zdolávání více lávek (tedy více týmů) – tam jde navíc i o rychlost.

Na rytíře

Každý rytíř má svoji dámu. V úvodu se rytíři se svými dámami dobře seznámí (prohlédnou se navzájem). Pak rytíři odjedou do boje (otočí se ke zdi,…) a dámy dají své střevíce promíchané na hromadu asi 20 metrů od nich a postaví se dořady. Po návratu z daleké země se rytíři na povel snaží pro svoji dámu co nejrychleji sehnat jejich střevíce. Dámy jsou však tak zkoprnělé a oněmělé nebývalou galantností svého rytíře, že se nesmí pohnout ani mluvit a jen kývat hlavou, zda jde o správný střevíc. Z boje a cest vysílení rytíři mohou najednou nést pouze jeden střevíc. Která dáma bude první správně obuta? A která bude druhá, třetí,…?

Čtyřsměrka

Čtyřsměrka

Najděte cestičku, která začíná v levém horním rohu a končí v dolní řadě o označeného písmenka. Cesta vede přes taková písmena, která čtená popořadě dávají smysl. Žádné písmeno nesmíte přejít dvakrát ani přeskočit. Pohybovat se můžete vpravo, vlevo, nahoru a dolů, nikdy ne šikmo. Políčka, přes která cesta nevede vám dají tajenku. Kolik najdete velkoplošných chráněných území CHKO?

Letí, letí orel

Významné postavení v ptačí říši mají dravci, zvláště orli si troufnout zaútočit na jakéhokoliv ptáka. Posadíme hráče do kruhu,  každý si vybere své ptačí jméno. Pozor každý pták může být pouze jednou! Než začnete hrát, dvakrát si zopakujte jména všech, abyste si je zapamatovali. Hru zahájí vedoucí slovy: „Letí, letí orel, na káně letí.“ Hráč který představuje káně má nyní 5 vteřin aby zareagoval a odvrátil útok slovy: „ Na káně neletí, na vrabce letí.“ Nyní obdobným způsobem musí odvrátit útok vrabec obdobným způsobem. Pokud hráč na kterého se právě útočí „zaspí“ čili včas nezareaguje je uloven – tudíž vypadává ze hry. Hru znovu zahajuje vedoucí slovy: „Letí, letí orel, na kachnu letí.“  Orel nemůže lovit již ulovené (každý pták byl pouze jednou), a tak ten, kdo pošle orla na již uloveného ptáka, také vypadává. Vítězi jsou poslední 3 zbylí opeřenci, dále již hra nemá smysl.

Lampy

Lampy

Na obrázku je město s domy (černá políčka) a ulicemi (bílá políčka). Umístěte do města 10 lamp tak, aby osvětlily všechny ulice. Přitom musí platit:

Hledání slov

Hledání slov

Úkolem je spočítat v tabulce počet zvířat (v tomto případě tedy koček). Odbočovat se smí jen do pravého úhlu, úhlopříčky jsou zapovězeny. Množství nalezených zvířat je samozřejmě dáno počtem písmen v jeho názvu. Pak jde již jen o pouhou aplikaci matematické kombinatoriky. Doplnit si lze livobolné zvíře (slovo), které se vám bude hodit a vztahovat např. k programu akce.

Přírodovědná chmatavka

Vedoucí má na stole či v prostoru rozloženy kartičky s obrázky živočichů či rostlin (s výhodou lze využít pexeso). Poté vysloví jedno písmeno a hráči mají za úkol získat kartičku živočicha (či rostliny), jehož jméno začíná tímto písmenem. Hraje se do vysbírání všech kartiček. Přiměřený počet kartiček ku hráčům je cca 4:1.

5 kostek

Potřebujeme 5 kostek (1 určující a 4 barevné) a to:

Hráči házejí najednou všemi 5 kostkami. Po dopadu se řídí tím co padlo na určující kostce. Padne-li barva, je úkolem účastníka říci jméno živočicha (rostliny, jména, věci, …) začínající písmenem padlým na kostce té správné barvy. Názvy se nesmí opakovat a za každý název získává soutěžící bodové ohodnocení odpovídající barvě kostky. V případě že padne + hází se znova a padne-li 0, předává se kostka dalšímu. Hraje se na předem určený počet kol a body se sčítají.

Peří, šupiny, srst

Ke hře je potřeba házecí kostka, která má na protihlehlých stranách nalepeny obrázky peří, šupin a srsti. Hráči jeden po druhém házejí a musí říct jméno živočicha, který je nositelem této pokrývky těla. Kdo neví, může třeba vypadnout. Hru je možné ztížit povinným počátečním písmenem, prostředím (les, vesnice, ZOO, džungle, …), jen vydáváním zvuku zířete,…

Post office

Hrají skupinky 2 až 4 hráčů, pro každou z nich připravíme sadu všech možných i nemožných formulářů (lze zdarma získat na každé poště) a několik pomůcek (provázek, balící papír, kniha, několik obálek, malé samolepky s fixou napsanou hodnotou ve výši 1, 3, 5, 10, 15 a 20 Kč vždy po několika kusech,…). K tomu přidejte pomocníka (= přísný poštmistr či přepážková úřednice), list k vyvěšení s úkoly (zabalit a odeslat knihu vedoucímu, poslat doporučený dopis na váš Obecní úřad, poslat 121Kč kamarádovi poštovní poukázkou,…) a jsme připraveni.
Na dané znamení skupinky v libovolném pořadí plní zadané úkoly sepsané na listu, přísný poštovní úředník pečlivě kontroluje všechny náležitosti a pokud je vše OK, tak převezme k vyřízení. Případná fronta před úředníkem nevadí, tak to na poště běžně chodí.
Hru lze hrát buď kdo nejrychleji splní všechny úkoly (zvládají vyspělejší hráči) nebo kdo do např. 20 minut zvládne nejvíce úkolů (mladší je nutno časově omezit).

Sázení stromků

Legenda: zasaďte do mřížky 8×8 políček celkem 8 stromečků. V každém políčku smí být maximálně jeden stromeček. V žádném řádku, žádném sloupci ani nikde po úhlopříčce také nesmí být víc než 1 stromek.
Poznámka:

  1. družstva se s tím nepárala – většinou „řešení“ odevzdala po 10 – 20 minutách
  2. některé mladší děti neznaly pojem úhlopříčka ( → hra pro starší děti)
  3. tento úkol vůbec není jednoduchý, správně to vyřešil pouze jeden tým z 23 (ale možná k nezvládnutí zadání dopomohl časový stres)
  4. není to tak jednoduché…