Hrátky na tábor

Ponožkovaná

Tato vděčná hrátka, která rozvíjí schopnost rychlého běhu, pozornosti, bleskového rozhodování, kolektivní spolupráce,… vyžaduje jako pomůcky kolíčky na prádlo a co nejvíce dvojic (popř. trojic) různých identických předmětů (nám se na táborech a vícedenkách osvědčily různobarevné ponožky), které se přikolíčkují na šňůru tak, aby stejné ponožky nevisely vedle sebe. Šňůra by neměla být od startu vidět, ale všichni vědí kde je (třeba za rohem budovy, na druhém konci louky, za táborovým hangárem,…).

Úkolem každého družstva je nasbírat ve štafetě co nejvíc párů stejných ponožek – po startu vždy vyběhne první z každého družstva a běží pro dvě STEJNÉ ponožky, ty najde, odebere ze šňůry a běží zpátky. Předá štafetu tlesknutím + předáním jednoho páru ponožek a vybíhá další závodník. Běhá se tak dlouho, dokud se nevyčerpá zásoba ponožek.
Vítězí to družstvo, které nashromáždí co nejvíce párů ponožek.
Poznámka: bezva hrátka na noční poplach s baterkami nebo na drsnější táborovou rozcvičku (bosé nohy v zarosené trávě – co více si přát…).

Latrína

Na mnohých klasických (tedy stanových) táborech jsou nezapomenutelným zážitkem hromadné střevní problémy účastníků. Většinou to netrvá dlouho, ale o to déle se na ně vzpomíná. Abychom se připravili (popř. zavzpomínali) na tuto hygienickými kontrolami fanaticky pronásledovanou situaci, doporučuji provést následující trénink (popř. tryznu).

Pravidla – Ve vymezeném území je skryta latrína (= ešus s nápisem „Latrína“) s papírky označenými „latrína“ či „WC“. Úkolem hráčů je najít latrínu a poté získat co nejvíce potvrzených lístečků – musí tedy dojít na latrínu, vzít jeden lísteček, dojít za latringirl, která sedí někde na kraji území, nechat si lísteček potvrdit a mohou jít znova.

Aby to nebylo tak jednoduché, pobíhají v území průjmy. Průjmů je asi sedm a mají svá jména (cedulky na zádech – např. řídký,  výbušný, hnědý, nekonečný, zelený, voňavý,…). Každý hráč má na počátku 3 toaletní papíry (= životy). Pokud hráče chytne průjem, sebere mu 1 toaletní papír, pokud však již žádný papír nemá, tak je odsunut do nemocnice, kde se zotavuje až do konce hry (čili je vyřazen). Průjmy nesmí příliš blízko k latríně a k latringirl.
Další postavou je zácpa, která se občas objevuje a zdrhá před hráči – pokud hráč chytne zácpu, dostane od ní 1 toaletní papír.
Finále – Hraje se po určitou dobu. Vítězí ten, kdo má od latringirl nejvíce potvrzených papírků. Pokud má více lidí stejný počet papírků, vyhrává ten z nich, který si zapamatoval více jmen průjmů. Doporučená cena pro vítěze je role pravého toaletního papíru.

Cezení soušky

Tato zdánlivě náročná aktivita se hodí na letní tábor. Zabere 3–4 hodiny a je určena pro zkušenější táborníky. Každý tým dostane 4 zalepené a očíslované obálky, které na sebe navazují (teprve po splnění rozlepené je možné otevřít tu další). Cílem je splnit vše co nejdříve.

Každý dílčí úkol je sám o sobě soutěživý (zejména pokud na sebe týmy vidí) a do poslední chvíle není jasný vítěz. O něm rozhodl až finálový běh do strmého kopce. Hra nabízí samozřejmě spousty vylepšení (noční verze, více obálek, vážení popela, zimní verze,…).

Závod dvouspřeží

Závod dvouspřeží

Hra, která dokonale prověří souhru „páru koní“ při přepravě vzácné tekutiny, která musí být dopravena bez vylití co nejdříve do cíle. Obrázek ostatně názorně ukazuje průběh hry.

Přenášení tepla

Typická mezidružinová soutěž pro starší děti na letním táboře. Cílem je přenést vylosovaný kámen po dané trase (stačí cca 200 m na louce) tak, aby byl v cíli co nejteplejší. Je nutný přiměřený časový limit (cca 1 hodina) + nesmí se přenášet oheň, digitální teploměr s rozsahem do 500 stupňů nestojí zase tolik,… zda budou na startu týmy na kámen dýchat, zahřívat dlaněmi, nad svíčkami, v ohníčku či v bleskem postavené vysoké peci záleží jen na nich.
Doporučuji: 1. mít po ruce zdravotnické vybavení na drobné popáleniny, 2. nejlepší je hned na začátku vyhlásit, že teplota se bude měřit v cíli přesně za 1 hodinu a že tedy nezáleží, kdy na trasu vyrazí.

Jak vypadal?

Bylo vyloupeno zlatnictví. Zločince vidělo na ulici při jeho útěku několik svědků a své výpovědi postupně zapsali na policii. Pak ale zafoukal vítr a protože na policii měli zrovna otevřené okno, tak vítr rozfoukal výpovědi. Policie však nutně potřebuje znát podobu zločince k jeho jednoznačné identifikaci.
Připravíme si lístečky s různými výpověďmi (např. má zelenou bundu, mobil, šátek přes ústa, výška 120 až 150cm, modré kalhoty, tmavá košile,…) a rozmístíme je v terénu. Úkolem hráčů je během časového limitu najít lístečky s výpověďmi a nastrojit jednoho člena družstva tak, aby vyhovoval co nejvíce z těchto požadavků.
Úspěch hry závisí na vaší fantazii při vymýšlení výpovědí a schopnostech hráčů při maskování svého „zločince“.

Lovci

Po vymezeném území se pohybují vzácná zvířata (= každý instruktor je jedno zvíře a má u sebe přiměřeně papírků se svým názvem + hodnotou). Lovci mají za úkol ve vymezeném čase vystopovat, dohonit a nalovit co nejvíce zvířat míčkem (v nejhorším dotykem). Po vypršení časového limitu se lovci soustředí na okraji území a jeden z instruktorů sečte každému úlovek.
Hodnotí se podle výše hodnoty úlovku. Po příchodu do tábora na lovce však čeká správce Národního parku, v němž lovci bez povolení lovili a udělí jim pokutu ve výši hodnoty jejich úlovku. Tím vlastně nejúspěšnější lovec = pytlák dostane největší pokutu. Hodnotí se podle níže pokuty. (Poznámka: tím poněkud rozčílíme starší hráče a lovecké chrty, nováčci budou nadšeni).
Tabulka ohrožených zvířat dle Wild Africa (www.saveafricananimals.org) a jejich hodnota