Fotosoutěž

Fotosoutěž Pohledy do přírody

Fotosoutěž Příroda objektivem, je určena všem obdivovatelům přírody a těm, kteří se dovedou dívat. Spoluvyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (soutěž je zařazena v kategorii „C“ soutěží podporovaných MŠMT).

Cílem této fotosoutěže nejsou atraktivní odměny (drahý fotoaparát, zájezd do Karibiku, výlet na Mars,…), ale je to spíše nabídka možnosti porovnat si své schopnosti s ostatními autory a zároveň i pobídnutí k další fotografické tvorbě. Věříme, že většinu autorů potěší spíše vědomí dobrých výsledků než nějaký předmět (drobné ceny jsou pro vítěze připraveny).

Aktuální informace

Propozice 11. ročníku soutěže

Věkové kategorie

Přijímají se fotografie

Vyhodnocení

Každé kolo bude hodnoceno porotou, body se sčítají do celoročního hodnocení. Rozhodnutí soutěžní poroty je nenapadnutelné, výhru v soutěži nelze vymáhat.

Právo zveřejnění

S cílem propagace si pořadatel vyhrazuje právo zveřejňovat zaslané práce na internetu (náhled), v tiskovinách a případně na výstavách bez nároku na odměnu. Zveřejněno může být: fotografie, jméno autora, název snímku a kategorie. Autor odpovídá za souhlas objektů svých prací s případným zveřejněním. Ostatní využití prací se řídí autorským zákonem. Práce se zasílají prostřednictvím elektronického formuláře. Veškeré informace k soutěži jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách pořadatele.

Vyhlášená témata

Neviditelní
při běžném pohledu si jich nikdo ani nevšimne, jsou úžasně maskovaní, před chvílí zde byl a teď je tu již jen pár stop, žijí zde, ale málokdo je viděl, jsou hodně plaší, vzácní...

Z mechu a kapradí
… pohádka v tajuplném lese prosvětlená sluncem, záhadné stavbičky – komu slouží?, něco zde žije?, je to vůbec možné, i s podzimem je na co se dívat, jsou přehlíženy, ale mají svůj význam...

Přijímají se fotografie

Zasílání fotografií

Fotografie se vkládají výhradně prostřednictvím elektronického formuláře. Pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu dat. Pro vklad fotografie je nutné být na webu přihlášen skrze svůj uživatelský účet.

Uzávěrky jednotlivých kol

V případě pozdního vložení se práce zařazují do dalšího kola, práce vložené po 15.12.2022 budou vyřazeny.

Nejste první?

Nezoufejte a přečtěte si následující zkušenosti:

  1. Pořádně si přečtěte propozice soutěže – nic proti západu Slunce nad mořem či saharským palmám ve větru, ale to má k fotkám „výhradně z tuzemské přírody“ hodně daleko.
  2. Dodržujte vyhlášené téma – když je vyhlášeno téma „Kočky“, nemá smysl posílat fotky vašeho pejska.
  3. Raději jděte fotit do přírody (lesů, luk, strání,…) než na vaši zahrádku.
  4. Ani zámecký park či zoologická není ta pravá příroda.
  5. Opravdu neostré fotky nemají naději na úspěch.
  6. Nebojte se programů na úpravy fotek – i ten nejjednodušší většinou fotku dokáže úžasně vylepšit. Takové programy jsou dostupné zdarma a každý slušný fotograf vám potvrdí, že bez nich to prostě nejde.
  7. Výřez nejzajímavější partie na fotce zdůrazní vybraný motiv.
  8. Fotky s vaším monogramem (označením autora) do soutěže nepatří.
  9. Než odešlete fotku, podívejte se na ni na co největším monitoru počítače. Opravdu je technicky přijatelná?
  10. Nemusíte nám posílat soubory o velikosti 20 MB. Pokud bychom měli zájem o tiskovou předlohu, tak se vám ozveme s prosbou o maximální velikost.

Všichni nemohou být nejlepší. Takže vydržte, je před vámi velká výzva – dobrým fotografem se totiž člověk nerodí, ale postupně stává.

Způsob hodnocení

Každé kolo anonymně hodnotí 8 až 10 porotců (zkušení fotografové s mnohaletou praxí), kteří každé práci přidělí 0 až 10 bodů. Průměr bodů se započítává v daném kole a zároveň i do celoročního hodnocení.

Starší ročníky