Donátoři

Bez finační podpory bychom toho mnoho nedokázali

Pokud vás zaujala naše činnost a chcete podpořit mimoškolní práci s dětmi a mládeží při budování kladného vztahu mladé generace k přírodě, přivítáme vaši pomoc.
Buďte klidní, naším cílem nejsou fanatičtí ekologové či zarputilí ochranáři ani akademičtí přírodozpytci.
Pokud si každé dítě odnese do života příznivý vztah k přírodě a životnímu prostředí, kladný postoj ke všemu živému a vyvážený přístup k civilizaci, budeme spokojeni.
Je to divné, ale naším významným „podporovatelem“ jsou vlastně naši vlastní členové (tedy ti, kteří řádně platí členské příspěvky). Protože je však naše činnost košatější, jenom z členských příspěvků bychom nic nedokázali. Na základě našich podrobných projektů a po důkladném seznámení s činností (viz každoroční veřejně přístupné Výroční zprávy) nás však naštěstí podporují i mnozí „nečlenové“, včetně nadací a státních orgánů. Protože však podpora nehandicapovaných ze strany státu postupně klesá, musíme některé aktivity částečně omezovat. Přesto se nám stále ještě daří přibližovat dětem i ostatním účastníkům našich aktivit tuzemskou přírodu.

Vaše případná podpora nám umožní pokračovat v přibližování přírody dětem a rozvíjet ty aktivity, které mají na naše účastníky největší vliv. Jako v celém výchově jde o velmi dlouhodobý proces, přesto však máme chuť i odhodlání v něm vytrvat.

Jak nás podpořit?

Zasláním finančního příspěvku na náš běžný účet - 24 000 80 504 / 2010 se symboly VS: RČ nebo IČ, SS: 999, KS: 558. Zájemcům na vyžádání vystavíme potvrzení pro Finanční úřad či zaměstnavatele.

A kdo nás již podpořil?