Mopíci

Glejt pro zaregistrovaný kolektiv MOP

Kolektivy Mladých ochránců přírody a jejich členové bývají zkráceně nazývány MOPíci. Jde o skupiny dětí a mládeže, které v součinnosti s některým z Kamenů vyvíjejí aktivity zaměřené na poznávání přírody a její ochranu.

MOPíci působí na celém území naší republiky, scházejí se během týdne ve svých klubovnách na pravidelných schůzkách, jezdí na turistické a poznávací výpravy do přírody, účastní se brigád, čistí studánky, pořádají tábory, akce pro veřejnost, ...

To vše díky aktivitě dětí a samozřejmě díky obětavosti všech vedoucích a ostatních „dětičkářů“, kteří tuto činnost vykonávají ve svém volném čase bez nároku na odměnu.

MOPíci mají své průkazky, jsou úrazově pojištěni (vedoucí navíc i odpovědnostně) a tak nic nebrání rozmanité činnosti. Pokud se chcete mezi MOPíky přidat, není nic jednoduššího.

Jak se přidat k MOPíkům?

K tomu, aby jakýkoliv kolektiv dětí či mládeže spolupracoval s Mladými ochránci přírody vede několik cest. Zde je velmi stručný popis, který však v případě jakýchkoliv nejasností doporučujeme doplnit osobní konzultací.

Kolektiv Mladých ochránců přírody

Základní forma členství v kategorii „děti a mládež“. Kolektiv MOP získává plnou metodickou a dotační podporu, jeho členové požívají veškerých výhod. Předpokladem je alespoň jeden vedoucí nad 18 let + nejméně 5 dětských členů + začlenění kolektivu v Kameni (který je nositelem právní subjektivity).

 1. Kámen existuje
  1. vyplnit Registrační list a odeslat jej k nám
  2. uhradit členské příspěvky (200 Kč/dítě/rok, 300 Kč/dospělý/rok))
 2. Kámen neexistuje
  1. pokusit se vypátrat nějaký v okolí (můžeme poradit)
  2. založit si vlastní (doporučujeme) – stačí 1 osoba nad 18 let + vyplnit pár papírů (zašleme + poradíme)

Kolektiv MOP je registrován vždy do 28.2. následujícího roku po uhrazení členských příspěvků za každého člena + navrácení „Registračního listu“ (popř. „Výkazu činnosti“).

Klub přátel přírody (KPP)

Volně spolupracující skupina dětí s minimální vazbou na Mladé ochránce přírody. KPP získává pouze informace (Juvy a metodické zásilky), nikoliv tedy osobní pomoc či finanční prostředky, a jeho členové nepožívají prakticky žádných výhod. Pro úspěšné založení je potřeba:

 1. vyplnit zakládací listinu
 2. KPP je registrován po navrácení zakládací listiny + úhradě poplatku 500 Kč

Individuální člen

V dětské kategorii považujeme za zcela výjimečnou a přechodnou formu členství. Pro tento postup se zájemce ozve a my mu zašleme přihlášku. Po navrácení přihlášky a úhradě členského příspěvku 200 Kč/rok se stává členem.