JUVy

Depeše Juv jsou metodickým zpravodajem pro mimoškolní ekologickou výchovu dětí a mládeže od roku 2022 pouze v elektronické podobě. Vycházejí každý měsíc (přes prázdniny je 1 číslo). Obsahem jsou „úřední zprávy“, informace o akcích, činnosti oddílů, metodické poznámky, zajímavé knihy, přírodovědné soutěže a hříčky. Část příspěvků pochází přímo z dílen oddílů Mladých ochránců přírody. Součástí zpravodaje jsou i fotografie z činností MOPíků.

Zpravodaj je rozesílán registrovaným kolektivům Mladých ochránců přírody a předsedům Kamenů.

Registrovaní členové spolku najdou JUVy v sekci pro členy.