Hrátky pro odborníky

Biotop z více úhlů

V určitém biotopu (pro začínající doporučuji něco rozmanitého, např. lesní potok) shromáždíme cca 10 přírodnin a zakryjeme je šátkem. Pak hráčům oznámíme, že se pod šátkem skrývají předměty z tohoto biotopu a ať si je pořádně prohlédnou – po odkrytí šátku na cca 30 sekund mají potom hráči 10 minut na nalezení stejných předmětů jako jsou pod šátkem. Po uplynutí daného času vytahujeme zpod šátku předměty (možno s komentářem, o co jde a čím je v daném prostředí charakteristický) a hráči si počítají 2 body pokud nalezli stejný předmět a 1 bod za „podobný“ (to však jen za předpokladu, že hráč dokáže souvislost zdůvodnit).