Studánky

Zachraňme studánky

Studánková péče se v pojetí Mladých ochránců přírody dělí na 2 vzájemně propojené projekty a to Národní registr pramenů a studánek (NRPS) a Zachraňme studánky (ZS). Program ZS byl spuštěn před lety a spočívá v převzetí patronátu nad vodním zdrojem a o jeho dlouhodobou péči. Postupně byl projekt rozšířen o NRPS, jehož cílem je podchycení všech veřejně přístupných přírodních vodních zdrojů v ČR.

Zachraňme studánky

Studánky skutečně potřebují pomoci. Každé jaro se jich probouzí čím dál méně, studánky postupně zarůstají a zapadávají listím, zanikají,…

Proto Mladí ochránci přírody vyhlašují dlouhodobou akci s názvem ZACHRAŇME STUDÁNKY jejímž cílem je obrátit pozornost na zanikající přírodní zdroje pitné vody, především lesní prameny a studánky a dlouhodobě nad nimi držet ochrannou ruku.

Malý návrh vašeho postupu

  1. Pokud v přírodě objevíte přirozený a volně přístupný zdroj vody (studánku, pramének,…), pokuste se zjistit jeho přesné umístění (nejlépe GPS souřadnice – třeba dle internetu) a vyfoťte jej (= zdokumentujte jeho současný stav). Pak nám buď získané údaje pošlete nebo ještě lépe: zkontrolujte, zda tento zdroj již není podchycen v Národním registru pramenů a studánek – pokud není, doplňte jej do registru. Již tím pomůžete podchytit mizející významné prvky naší krajiny.
    Kdysi byly studánky a praménky jedním z nejdůležitějších zdrojů pitné vody a byly pečlivě opatrovány. Nezapomínejme na ně!
  2. Chcete-li přírodě opravdu pomoci, převezměte nad studánkou či praménkem patronát! Pokuste se zjistit, zda tomuto přírodnímu zdroji vody již místní nějak neříkají (pamětníci, hajný, staré mapy,…), jaká je jeho historie,…
  3. Kontaktujte koordinátora akce (Mladí ochránci přírody) – všem zájemcům pošleme kromě jiného Přihlášku do zapojení do celostátní akce „Zachraňme studánky!“ – formuláříček je možno si zde také stáhnout a na čemkoliv vytisknout.
  4. Upravte okolí studánky a celkově ji zvelebte. Zde bude třeba velkého úsilí a fantazie. Bylo by možná dobré založit si kroniku studánky a zaznamenávat do ní všechny její proměny (určitě jste si ji nezapomněli vyfotit před a po úpravách). A až se studánka pod vašima rukama znovu narodí, určitě si zaslouží, abyste ji v případě neznámého názvu i pojmenovali.
  5. Pečujte o zdroj vody alespoň několik let. Tak se kromě stálé pravidelné péče najde čas i pro pozorování a zkoumání. Můžete zjistit např. z čeho je dno (písek, kameny,…), co žije na dně, jaké rostliny a jací živočichové jsou v okolí studánky, pozorovat stopy zvěře,… Prozkoumejte také vodu (průzračnost, barvu, chuť) a její složení → barevná škála ke zjištění některých parametrů vody ve studánce je zde ke stažení (možno vytisknout na barevné tiskárně a vzít sebou do terénu).
  6. A pokud se za svoji činnost nestydíte, tak nám nezapomeňte poslat zprávu o vaší činnosti. Jednak o vás napíšeme do celostátního sborníku (případně na web národního registru), o vaši péči se již nikdy nezapomene a pak se o vás i všichni dozvědí.

Aktuální přehled všech patronátních studánek Péče o studánky má smysl

Odměnou za vynaložené úsilí bude zejména dobrý pocit z konkrétní užitečné práce pro naši přírodu. Ptáci i lesní zvířata vám předem tímto moc děkují.

A když nám sdělíte název vašeho oddílu, zřizovatele (název organizace), počet dětí a jméno studánky, pošleme vám k vyvěšení na studánku zalaminovaný ozdobný list s jednotným označením celé akce. Hlavně však nezapomeňte pečlivě dokumentovat svoji práci.

Těšíme se na naše studánky při putování krajem. Přejeme vám hodně radosti a držíme palce!