Dotazy

Zde najdete seznam nejčastějších dotazů, které nám přicházejí. Netvrdíme, že zde stoprocentně najdete i ten svůj, ale je to pravděpodobné. Pokud se tak nestalo, zeptejte se na cokoliv.

V zásadě jsou dvě možnosti: založit vlastní Kámen MOP nebo po vzájemné dohodě přejít k nejbližšímu Kameni. Poté dětské členy zaregistrovat v MOP (k tomu slouží formulář Registrační list) + uhradit členské příspěvky (100 Kč/dítě/rok a 200 Kč/dospělý/rok). Čili žádný problém (Kámen: Návod na založení), přesto je vhodné si vše vyjasnit předem (takže se ozvěte).

Je to složitější, ale v kostce řečeno: subjekty pracující pouze s dětmi jsou naštěstí díky zákonu 124/2005 Sb. od DPH osvobozeny viz příloha).

Nejlepší je do CDM dodat poštovní adresu, na kterou pošleme várku vstupních materiálů včetně registračního listu nového kolektivu MOP (popř. zakládací listinu Klubu přátel přírody). A nebo si ten nejnutnější úřad „stáhnout“ ze stránek věnovaných Mopíkům.

Samozřejmě mají a ne malé: jednak silnou dotační podporu (to však pocítí spíše rodiče), úrazové pojištění na všech akcích kolektivu, členský průkaz (vhodný třeba k prokázání věku dítěte), nabídku mnoha pěkných materiálů v metodických balíčcích a činností,… Hlavně však na tento „dospělý dotaz“ musím odpovědět jednoznačně: ve spolku  jistě nejde o hledání výhod, ale spíše o dobrý pocit, že člověk náleží ke skupině stejně smýšlejících, které jde o naši přírodu – a tedy o dobrou věc. A mladší člověk (třeba MOPík) spíše ocení zajímavé výpravy do přírody, dobré kamarády, smysluplnou činnost, bezva hry, solidní vedoucí,… než „nějaké výhody“.

Pro aktivní práci „v přírodě a pro přírodu“ sice člověk nemusí být v MOP, ale členství (přeci jenom) přináší drobné výhody. Jsou v podstatě 2 možnosti, jak se stát řádným členem Mladých ochránců přírody:

  1. přihlásit se do nejbližšího kolektivu Mladých ochránců přírody (podle bydliště dodáme kontakty)
  2. přihlásit se do programově blízkého Kamene (opět dodáme kontakty)
  3. stát se individuálním členem (v tom případě dodáme přihlášku + poštovní poukázku k úhradě členského příspěvku)

Žádný – každý registrovaný člen je automaticky pojištěn.

Stačí kliknout na odkaz, vybrat si a začít něco dělat pro přírodu. Určitě to stojí alespoň za pokus.

Ano, jsme stačí pohlédnout do kontaktů.

Výše všech dotací je odvozena od počtu dětí registrovaných v MOP, takže konkrétněji: na dotační titul (modrá, zelená, žlutá,…) je vyčleněna celková částka a ta se prostě rozpočítá mezi ty kolektivy, které o tento titul projevily zájem včasným posláním požadavku (takže kolektiv o 100 dětech má nárok na dotaci 10× větší, než kolektiv o 10 dětech). Samozřejmě přitom musí být dodrženy podmínky stanovené v Rozhodnutí (a ty plynou z podmínek donátora), např.: dítě musí být do určitého věku, na jednodenní akci může být dotace maximálně do určité částky, žádná aktivita nesmí být zisková, alespoň 30% nákladů musí být hrazeno z vlastních prostředků,… A ještě: u dotací „na akce“ také přirozeně záleží na počtu dnů trvání akce (čím delší, tím větší dotace).

Někteří pracovníci na táboře (ne tedy všichni) mají ze zákoníku práce (§203, odst. 2h zákona 262/2006 Sb.) nárok na uvolnění ze zaměstnání s náhradou mzdy max. na 3 týdny v kalendářním roce (15 pracovních dní), za předpokladu, že se práci s dětmi věnují celoročně.
Zaměstnavatel má povinnost je uvolnit, pokud tomu nebrání „vážné provozní důvody“. Ty jsou posuzovány poměrně přísně (takže u zaměstnavatele neobstojí výmluva typu „v létě jsou dovolené, mám málo lidí a moc práce“ a podobné zejména, když Kámen požádá o uvolnění již nyní, tedy v dostatečném časovém předstihu).
To znamená, že zaměstnavatel musí hlavase tábora uvolnit a ještě hlavasovi běží normální průměrná mzda. To je pro vedoucího určitě docela zajímavé. Na druhou stranu má zaměstnavatel právo chtít po pořadateli tábora tzv. refundaci (náhradu) mzdy, což je pro Kámen již méně zajímavé. Třeba proto, že refundace nezahrnuje jen část čisté mzdy, ale také zdravotní a sociální pojištění. Pro velmi hrubou představu o finanční náročnosti refundace pro pořadatele tábora: hrubá mzda se vynásobí 1,35 a podělí počtem dnů v měsíci – to je přibližně částka, kterou bude chtít zaměstnavatel po pořadateli za každý pracovní den účasti na táboře.

V tuto chvíli již nic, ale určitě stojí za pozornost, že občas děti mění příjmení i při jiných změnách rodinných poměrů. V těchto případech je většinou každá koruna znát, nezapomeňte nám proto změnu příjmení napsat. Samozřejmě můžeme také udělat novou průkazku.

Žádný plán akcí po vedoucích MOPíků nechceme, pokud akce nemají být dotovány. Stejně tak tábory ani jiná činnost kolektivů MOP nepodléhá našemu schválení. Za akce je odpovědný jejich pořadatel s právní subjektivitou, tedy právní subjekt. Pokud budete mít zájem o dotaci na činnost, jsou k jednotlivým dotačním titulům zasílána Rozhodnutí s bližšími informacemi a termíny.

Fyzickou kontrolu na nahlášených víkendových akcích neděláme hned z několika důvodů. Víme, že každá neplánovaná i krátká účast cizího (návštěvy) jinak kvalitně připravenou a vedenou akci naruší, vedoucího vytrhuje od činnosti s dětmi nebo pro děti (trochu jiné je to samozřejmě v případě pozvání na konkrétní akci). Nechceme proto dopředu znát místa konání víkendovek.
Na druhou stranu solidně fungující kolektiv má plán akcí alespoň na školní půlrok dopředu. Většinou se tento plán dohodne v Kameni, aby se akce kolektivu MOP zkoordinovaly s dalšími aktivitami (např. společná brigáda nebo účast vedoucího na odborné akci s ostatními dospěláky) a pak se dává dětem (rodičům), aby mohli naplánovat rodinné akce. Samozřejmě i v takovém plánu může dojít ke změnám (všechny děti odjedou na školu v přírodě, vážná nemoc jediného vedoucího a výprava se posouvá,…), ale v dětském kolektivu by nemělo být běžné, že nikdo neví, zda plánovaná výprava bude za 14 dnů nebo se přesouvá již na příští týden.
Ostatně i táborovou schůzku oznámíme rodičům dostatečně dlouho dopředu (řekneme-li jim den dopředu, smysl schůzky se vytratí), zrovna tak v zaměstnání je běžné, že předpokládanou nepřítomnost oznámíme šéfovi alespoň den předem. Občas je samozřejmě nutné akci přesunout, proto existuje možnost změny termínu u akcí s předpokládanou dotací – před akcí poslat třeba mailem kratičkou informaci o změně (a kolektivy to tak běžně dělají).
A ještě kvůli jedné věci máme zájem znát termíny dotovaných akcí před jejich konáním: pokud na akci vznikne nějaký problém (úraz, odpovědnostní škoda,…), začne se často teprve až po akci řešit, kdo za co odpovídá, o čem měl kdo vědět,… Z hlediska „paragrafů" je však právě toto zcela chybné a pojišťovny to také hbitě využívají.

Jde o termín z „podvojného“ účetnictví a jedná se o způsob odděleného sledování poskytnutých finančních prostředků. Klidně tedy projekt můžete podat. Zároveň máte nejvyšší čas vážně přemýšlet, jak se poperete ze změnou způsobu vedení účetnictví vašeho právního subjektu.

Táborová dotace se na tuto akci nevztahuje, protože trvá jen 5 dnů. Akce však může být dotována v rámci 2.kola zelené dotace – stačí ji napsat do plánu akcí.

Ano samozřejmě, jedinou podmínkou je, že vstupenky budou mít všechny náležitosti „paragonu“.

Ze strany „podpory od ústředí“ jsou tyto tři cesty:

  1. standardní činnosti Mopíků jsou plně pokryty našimi dotačními tituly (zelený, modrý, žlutý,… – informace jsou vždy v Juvech)
  2. na některé „netradiční“ činnosti (pořízení táborové základny, výměnný zájezd do Austrálie,…) lze prostřednictvím MOP podat projekt na MŠMT (informace jsou opět v Juvech) a konečně
  3. realizátoři některých aktivit (studánky, Zlaťák,…) dostávají informace o možné podpoře v průběhu roku zvláštním dopisem.

Také lze samozřejmě získávat podporu od pravidelně vyhlašovaných výběrových řízení Krajských úřadů a občas i od Městských, Obecních,… úřadů, popřípadě od různých nadací či některých ministerstev (MŽP,…). Vždy však platí, že nejdůležitější je rozjet činnost, mít výsledky a pak se teprve zajímat o peníze.

Ano, samozřejmě můžete – jen náklady musí být zaúčtovány s datem pozdějším, než kdy jste odevzdali vyúčtování (a samozřejmě ještě v roce konání tábora). Podobně se ostatně řeší i případná „ziskovost“ tábora po obdržení dotace formou vrácení přeplatku rodičům…

Pokud se všechny úhrady (a tedy i poplatky) jednoznačně váží ke konkrétní dotaci, tak proč ne. V opačném případě nedoporučujeme…

Pozor, nedoporučujeme! Většina těchto prostředků pochází díky MŠMT ze státního rozpočtu a byl by to tedy vážný rozpor s Rozhodnutím (a tedy „sbohem dotace“). Navíc ve všech podmínkách krajských podpor LT je podmínka, že se nepodporují celostátní organizace.

Ve zkratce: vedoucí kolektivu musí mít jednak u rodičů důvěru (což věřím, že má), dále by váš právní subjekt měl být registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů (stejně tak, jako je registrována na Statistickém úřadu či u Finančního úřadu) ve smyslu zákona 101/2000 Sb. (registraci lze provést na www.uoou.cz) a potom: na základě sdělených RČ je dítko řádně registrováno v MOP a tedy (kromě úrazového pojištění) čerpá finanční dotace. Rodiče jistě budou rozumět argumentu „RČ dítěte sdělovat nemusíte, ale členský příspěvek a účastnický poplatek na všechny akce pak holt bude vyšší o všechny dotace, které nezíská právní subjekt pro vaše dítě s neuvedeným RČ“.

Není nutný. Ale přeci jenom je vhodnější jej mít: finanční dotace je vždy účetně „čistší“ posílat na b.ú. základky než na „soukromou“ adresu předsedy a navíc lze v mnoha případech poplatky za vedení b.ú. zahrnout do nějakého dotačního titulu k podpoře celoroční práce s Mopíky. Zkrátka, běžný účet není sice nezbytný, ale přesto jej vřele doporučuji.

Nezdá se vám to zcela právem, protože patrně nemáte od rodičů písemný souhlas s předáním na MÚ za tímto účelem + MÚ není registrováno u Úřadu na ochranu osobních údajů + …, a tak byste poskytnutím osobních údajů vážně porušili zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (s možnými následky: osobní pokuta předsedovi právního subjektu až 50.000 Kč + pokuta právnímu subjektu až 10,000.000 Kč) – takže důrazně radím: údaje neposkytnout. Kontrolu počtu členů (třeba kvůli dotacím) lze provést např. prokázáním uhrazených členských příspěvků v účetní dokumentaci. Totalitní soudružku na MÚ upozorněte na její protizákonný požadavek.

Přesné podmínky (tedy i výši příspěvku) poskytování finančních dotací k podpoře celoroční činnosti Mopíků se od MŠMT každoročně dozvídáme až v cca dubnu, takže nyní opravdu nevíme. Předpokládáme ale, že výpravy (+ tábory + vybavení a provoz) podpořeny budou.

Bohužel, tento postup není čistý. Vybavení klubovny nechť zajistí její majitel (resp. přímý nájemce). Pokud by byla klubovna v pronájmu vašeho Kamene, pak samozřejmě ano. Je to stejný případ, jako když kolektiv nevykazující víkendové akce (neúčastní se zelené dotace ani ve výkazu činnosti žádnou víkendovku nemá uvedenou) chce najednou 3 lehké turistické stany.

Ze Zelené dotace lze hradit veškeré náklady spojené s víkendovou akcí v přírodě, tedy i ty „rozumné“ náklady, které má s akcí přímo a jen vedoucí (jízdné, telefon,…) – co si budeme namlouvat, vedoucí do akce „investuje“ především svůj čas a tedy ho již nikdo nemůže nutit, aby ještě finančně sponzoroval dítka (resp. jejich rodiče) ve svém kolektivu. A navíc: výprava bez vedoucího jaksi dost dobře není možná.

Samozřejmě, že ano (balík papíru se běžně nespotřebuje na jediné akci), v účetnictví právního subjektu se proto zpravidla vedou odděleně např. „vícedenní výpravy v 1. pololetí“ a nikoliv každá výprava zvlášť. Ostatně, proto je „zelená dotace“ vlastně přizpůsobená čtyřem „účetním kapitolám“ (1 denní x vícedenní a navíc podle pololetí).

Může i nemusí – záleží především na dohodě (nejlépe rozhodnutí) pořadatele akce. Na druhou stranu je výše poplatku ze strany rodičů zpravidla velmi sledována – je jistě rozdíl, když je na víkendovku poplatek 250 Kč (a vedoucí nic neplatí) nebo když je poplatek 50 Kč (a vedoucí platí též). Osobně se z mnoha důvodů vehementně přimlouvám za model „vedoucí platí stejný poplatek jako děti“.

Posouzení kvality vody z hlediska vyhlášky MZd. 376/2000 Sb. je oprávněno provést výhradně autorizované pracoviště, např. hygienická stanice – žádná jiná možnost není. Všem účastníkům naší kampaně „Zachraňme studánky!“ právě proto nabízíme úhradu nákladů k rozboru vody z „jejich studánky“. Samozřejmě se předpokládá „aktivní přístup“ (t.j. nikoliv jednou za rok „zaplaťte rozbor“ a nic více).

Většinu materiálů získáváme od našich podporovatelů v omezeném počtu a tak je vždy rozpočítáváme „podle počtu registrovaných dětí“. Zrovna „oné věci“ jsme dostali pouze 2.000 kusů a tak se v KAŽDÉM kolektivu na někoho nedostalo. Na druhou stranu, vedoucí nemusí rovnou vše „rozdat členům“, ale spíše dodané věcičky využívá třeba jako odměny pro ty nejlepší, nejpilnější, ...

Jde patrně o nedorozumění – neznáme žádnou dotaci „pro rodiče“ (tedy takovou, která by byla určená rodičům bez ohledu na účast dětí na akcích), patrně jde o mylný pohled na dotaci „táborovou“ či k podpoře „1 – 6 denních výprav“, které by se při velmi zběžném pohledu mohly jevit jako „určené rodičům“. Je to však omyl – rodiče sice většinu nákladů akcí hradí formou účastnických poplatků, ale pořadatelem je vždy právní subjekt a tedy ona je mnohdy ve svém rozpočtu ztrátová. A právě jí náleží částečné vyrovnání ztráty formou dotace…
Jinou otázkou je konkrétní zaúčtování vratky rodičům třeba po táboře (a vliv na celkové celoroční náklady), to je však již vyšší dívčí hospodářů pořadatele a oni si s tím jistě poradí.

Nemusíte, můžete si vybrat ze „schválených“ věcí jen to, na co jste dostali dotaci. Tedy jinak řečeno: nemusíte zcela povinně nakoupit všechny věci za 100.000 Kč, když jste dostali dotaci jen 5.000 Kč.

V „zelené“ dotaci (tedy podpora XX Kč/dítě/den) lze termín akce změnit jedině tak, že se tato změna nahlásí PŘEDEM do CDM. Stačí telefonem, mailem, faxem, poštovním holubem,… ale vždy před akcí, a tedy i před vyúčtováním.