Kameny

Základní články MOP

Základní články spolku Mladí ochránci přírody s vlastní právní subjektivitou. Kámen jedná svým jménem, zřizuje dle svého uvážení kolektivy MOP, zkrátka v rámci stanov a zákonů není jeho činnost nijak omezována.

Pokud se k nám chcete přidat, založit kolektiv MOP a využívat servis, který pro MOPíky nabízíme, je potřeba vykonávat tuto činnost pod nějakým Kamenem. Kameny jsou rozmístěny po celé republice, pokud se chcete k nějakému přidat, kontaktujte nás, poradíme vám na koho se obrátit. A pokud chcete jít vlastní cestou (což je určitě lepší varianta), níže uvádíme stručný návod jak na to.

Jak založit Kámen

 1. Založení Kamene
  Je to jednoduché: sejde se ustavující shromáždění (t.j. nejméně 3 osoby, z toho alespoň 1 osoba nad 18 let + 2 nad 15 let) a provede „úřední založení Kamene". Tedy řeknou si, že chtějí Kámen založit, kdo bude jejich „předseda" (nebo jak tomu budete říkat), jak se budete jmenovat a pak je již vše na vás. Třeba: kdo se bude starat o peníze, co budete dělat,…
  Samozřejmě, že hned na místě vyplníte žádost o založení Kamene a nezapomenete ji podepsat. Pak formulář a členské příspěvky odešlete na adresu (a běžný účet) uvedený na formuláři (nemusíte posílat nic z jakéhokoliv běžného účtu na uvedený účet, můžete také své první členské příspěvky uhradit v hotovosti, třeba složenkou). To je pro začátek vše.
 2. Identifikační číslo organizace (IČ)
  My vás zaregistrujeme ve veřejném Spolkovém rejstříku a přitom zároveň pro vás obdržíme IČ. Hned po obdržení vám vystavíme Registrační list s nejdůležitějšími informacemi.
 3. Registrační list
  Do cca 21 dnů vám doporučeným dopisem zašleme (nebo osobně předáme – to záleží na naší dohodě) Registrační list Kamene + kopii ověřených stanov + ověřenou kopii dokladu o přidělení IČ.
 4. Běžný účet
  Účet sice není „povinný„, ale přesto si jej s těmito doklady můžete založit (doporučujeme bezpoplatkové internetové bankovnictví u FIObanky). Banka většinou požaduje Registrační list + kopii ověřených stanov + osobní návštěvu „osoby oprávněné jednat jménem organizace“ (tedy statutárního zástupce Kamene). Založení je rychlé, takže běžný účet můžete založit až ve chvíli, kdy jej budete potřebovat.
 5. Finanční úřad
  Protože jsme spolek a Kámen tedy nevznikl za účelem dosahování zisku, není registrace u FÚ vždy povinná. Registrace je nutná v případě, že vyplácíte mzdy (i formou občasné dohody o provedení práce) nebo pokud vás FÚ vyzve. Samozřejmě také v případě zisku po skončení kalendářního roku (i když nevzniká daňová povinnost). Pro registraci je potřeba registrační list a ověřené stanovy, standardní formulář je k dispozici na každém FÚ nebo zde.
 6. Účetnictví
  Kámen vede účetnictví od data přidělení IČ. Případné náklady vzniklé v souvislosti se vznikem kamene (např. poštovné) ještě před přidělení IČ, je možné zaúčtovat jako první položky. Vzhledem k předpokládanému financování činnosti Kamene z dotací, doporučujeme účetnictví podvojné (většinou postačuje nějaká forma zjednodušeného rozsahu – můžeme poradit).
 7. To je ten nejnutnější (povinný) úřad, který byste měli ve vlastním zájmu absolvovat. Pokud se chcete vrhnut do dalšího úředního dobrodružství, nic vám nebrání…
 8. Ověřování dokumentů
  Jistě víte, že vůbec není dobré se zbavovat (úřadům předávat) originály dokumentů. Proto je lepší si nechat „klíčové" písemnosti úředně ověřit a tím je postavit na úroveň originálu. Ověřování sice provádí každá pošta (CzechPoint), ale to je zpoplatněné, proto je lepší si nechat písemnosti ověřit u Obecního úřadu (Městské části,…), kde je ověřování pro potřeby spolků „ze zákona" zdarma.

V případě dotazů se na nás nebojte obrátit s dotazy, náměty na vylepšení a vším, co vás tíží. Přejeme mnoho zdaru, veselé úřadování,… a hlavně pevné nervy.