Soutěže

Příroda objektivem

Pro všechny obdivovatele přírody a lovce co nejlepších snímků. Fotosoutěž je určena všem obdivovatelům přírody a těm, kteří se dovedou dívat. Spoluvyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (soutěž je zařazena v kategorii „C“ soutěží podporovaných MŠMT). Soutěž je zaměřena výhradně na tuzemskou přírodu.

 

Minuta pro Zemi

Přispějte svojí aktivitou pro zlepšení životního prostředí ve vašem okolí. Není vám lhostejný osud přírody v dnešním světě a nejste erudovaný odborník? To rozhodně nevadí. Minutou pro Zemi můžete přispět libovolnou konkrétní aktivitou ke zlepšení životního prostředí, přírody, … ve svém okolí a ukázat tak všem, že to se starostí o osud Země myslíte vážně.

Terénní soutěž

Máte rádi přírodu? Jste z Prahy a okolí? Pak je akce určena právě pro Vás. Terénní soutěž se zaměřením na znalosti přírody. Na několika stanovištích zelené stezky soutěžící poměřují s ostatními své znalosti a dovednosti, například z botaniky, dendrologie, ornitologie,… ale i ze základů ekologie a životního prostředí. Soutěž probíhá každý rok na přelomu září a října.