Výzva kvíz

Zkuste štěstí v našem kvízu složeném z otázek, pro absolventy kurzů vstupní kvalifikace. Obsahuje 10 náhodně vybraných otázek z celkového počtu 110.

Může oddíl působit neorganizovaně, tzn. jeho zřizovatelem není žádná organizace jen prostě vedoucí?
ano, ale vedoucímu musí být více než 25 let
ano je to možné
ne není to možné
ano, ale jen pokud má oddíl méně než 10 členů do 15 let
Pokud tě vedení oddílu či zřizovatel neproškolí ohledně rizik při práci s dětmi, je to tvoje výhoda či nevýhoda?
je to nevýhoda, protože pak nevím co mám vlastně dělat
je to výhodné, rád si dělám vše po svém
pokud se něco stane je to moje výhoda, můžu být zbaven části odpovědnosti
je to jedno, školení bývají většinou dosti nudná
Jaký je právní rozdíl mezí víkendovou akcí a týdenním táborem pro 35 dětí ve věku 6 až 15 let z hlediska praktikanta?
na tábor musí být přítomni alespoň 3, na víkend 2 vedoucí nad 18 let
není v tom žádný rozdíl
na tábor musím mít potvrzení o tom, že mohu pracovat s dětmi
týdenní tábor je zotavovací akcí a mohou na ní praktikanti
Jaká věková skupina se vyznačuje potřebou často střídat své zájmy a zkoušet nové věci?
dospívající (12-15)
mládež (15-19)
střední školní věk (9-12)
mladší školní věk (6-9)
Ničí více činnost vedoucího v oddíle nedůslednost nebo lež?
lež
tyto věci činnost neničí
nedůslednost
obojí na stejno
Když k vám někdo přijde a řekne, že hru prostě hrát nechce či nemůže, jak zareagujete?
záleží na okolnostech, pokud s sebou přinese třeba čokoládu, přihmouříme oči
jednou vyrazil na akci tak má smůlu, pokud nemá zdravotní komplikace, hrát bude
záleží na osobě vedoucího někdo se ukecat nechá, někdo prostě ne
program by měl být stavěn na dobrovolnosti, pokud uvede pádné důvody, hru hrát nemusí
Základní postup resuscitace dospělého člověka se skládá z?
přivolání pomoci, záklonu hlavy, zahájení a provádění nepřímé masáže srdce a případně dýchání z plic do plic
záklon hlavy, zahájení a provádění nepřímé masáže srdce a případně dýchání z plic do plic, pokud do 10 minut nezačne postižený dýchat zavoláme záchrannou službu
vyčištění úst a dvou vdechů z plic do plic, pokud se postižený nebudí, následuje přivolání záchranné služby a zahájení a provádění nepřímé masáže a dýchání z úst do úst v poměru 30:2
uložení do stabilizované polohy a nahmatání pulsu, pokud není puls hmatný, následuje přivolání záchranné služby a zahájení a provádění dýchání z úst do úst, případně nepřímé masáže srdce
Nejlepší způsob vyjmutí klíštěte je?
pomazat klíště jakoukoliv mastí a vyčkat, až samo odpadne
vyjmout klíště otáčením proti směru hodinových ručiček
vyjmout klíště otáčením ve směru hodinových ručiček
desinfikovat místo a kývavými či kroutivými pohyby vyjmout, poté opět desinfikovat
Jak vypadá stabilizovaná poloha?
vleže na zádech s podloženýma nohama
vleže na boku s pokrčenými končetinami dále od podložky
vleže na zádech s podloženou hlavou
vleže na břiše s hlavou otočenou k jedné straně
Promodralé rty, špička nosu, konečky prsty na rukou a bezvědomí signalizují stav?
nadměrného požití alkoholu
kdy postižený nedýchá
kdy má postižený vnitřní krvácení
kdy má postižený rozvinuté šoky