Výzva kvíz

Zkuste štěstí v našem kvízu složeném z otázek, pro absolventy kurzů vstupní kvalifikace. Obsahuje 10 náhodně vybraných otázek z celkového počtu 110.

Co to je presumpce neviny?
takový pojem neexistuje
dokud někdo nepředloží jasné důkazy o vaši vinně, jste nevinní
dokud soud nerozhodne, že jste něco provedli, jste považováni za nevinné - neplatí u odpovědnosti za svěřené věci (např. maso na oběd :))
je to nemoc způsobená přílišným hlukem dětí
Vedoucí přivezl na tábor motorovou pilu a rozhodl se všem ukázat jaký je machr v kácení stromů. Může vůbec jen tak vyrazit do lesa a začít kácet soušky?
pokud je to jeho les, nebo má souhlas majitele tak může
nemůže, motorová pila na tábor nepatří
může, ale děti musejí být v bezpečné vzdálenosti
nesmí zakazuje mu to lesní zákon
Jaký je právní rozdíl mezí víkendovou akcí a týdenním táborem pro 35 dětí ve věku 6 až 15 let z hlediska praktikanta?
týdenní tábor je zotavovací akcí a mohou na ní praktikanti
na tábor musí být přítomni alespoň 3, na víkend 2 vedoucí nad 18 let
na tábor musím mít potvrzení o tom, že mohu pracovat s dětmi
není v tom žádný rozdíl
Co riskujeme odmítnutím poskytnutí první pomoci?
neriskujeme nic
ztrátu důvěry u těch co se to dozvědí
trestní postih
pocit vnitřní slabosti
Kdy hodnotit průběh akce?
zhodnotíme po emailu
ihned po akci
na nejbližší schůzce
ke konci školního roku
Co říká o vedoucím věta kterou pronese na akci, ta jména nováčků si stejně do vánoc nezapamatuju?
nic, třeba si zase pamatuje něco jiného
nic, chápu to, mám to na stejno
že si nic nepamatuje
nezájem o děti
Co považujete za důležité vědět před výběrem hry pro skupinu hráčů?
jejich věk, náladu a schopnost improvizovat
jejich věk, podíl pohlaví a bydliště
jejich počet, věk a zkušenosti s hrami
jejich počet, podíl pohlaví a zkušenosti s hrami
Optimální frekvence stisků při nepřímé masáži srdce je?
100x za minutu u všech postižených
pravidelně střídáme s umělým dýcháním z plic do plic
30 vteřin 2x za vteřinu, 30 vteřin 1x za 2 vteřiny až do příjezdu lékaře
60x za minutu u dospělých a 80x za minutu u dětí
Základní postup resuscitace dospělého člověka se skládá z?
záklon hlavy, zahájení a provádění nepřímé masáže srdce a případně dýchání z plic do plic, pokud do 10 minut nezačne postižený dýchat zavoláme záchrannou službu
uložení do stabilizované polohy a nahmatání pulsu, pokud není puls hmatný, následuje přivolání záchranné služby a zahájení a provádění dýchání z úst do úst, případně nepřímé masáže srdce
přivolání pomoci, záklonu hlavy, zahájení a provádění nepřímé masáže srdce a případně dýchání z plic do plic
vyčištění úst a dvou vdechů z plic do plic, pokud se postižený nebudí, následuje přivolání záchranné služby a zahájení a provádění nepřímé masáže a dýchání z úst do úst v poměru 30:2
Děti pobíhaly po louce na boso a jeden kluk si způsobil hlubokou řeznou ránu na noze od pohozeného střepu. Z rány v pravidelných intervalech vystřikuje proud krve. V rámci první pomoci?
zaškrtíme končetinu v oblasti kotníku a pokud krvácení stále trvá, přiložíme další škrtidlo do oblasti bérce
zaškrtíme končetinu v oblasti kotníku nebo bérce a pokud krvácení stále trvá, přiložíme ještě tlakový obvaz přímo na ránu
zaškrtníme končetinu v oblasti stehna, kotníku i bérce a přiložíme obvaz na ránu
ránu ihned stlačíme prsty, přiložíme tlakový obvaz a pokud krvácení stále trvá, zaškrtíme končetinu v oblasti stehna