Výzva kvíz

Zkuste štěstí v našem kvízu složeném z otázek, pro absolventy kurzů vstupní kvalifikace. Obsahuje 10 náhodně vybraných otázek z celkového počtu 110.

Jaký je právní rozdíl mezí víkendovou akcí a týdenním táborem pro 35 dětí ve věku 6 až 15 let z hlediska praktikanta?
není v tom žádný rozdíl
na tábor musí být přítomni alespoň 3, na víkend 2 vedoucí nad 18 let
na tábor musím mít potvrzení o tom, že mohu pracovat s dětmi
týdenní tábor je zotavovací akcí a mohou na ní praktikanti
Co je nejdůležitější při krizové situaci ve které se ocitnete s dětmi na akci?
informovat rodiče, případně záchranné složky
zajistit první pomoc a odvoz k lékaři
zachovat klid a zajistit tekutiny
zachovat klid a zabránit panice
Z kolika dětí se vyprofiluje vedoucí, který je schopen přebrat a vést oddíl?
cca z 50
cca z 20
cca ze 100
cca z 200
Tvé okolí tě považuje za blázna, který si hraje s dětmi, jezdí z víkendu v otrhaném oblečení z kterého se line vůně kouře z ohně a nevydrží o víkendu doma. Co s tím?
vynasnažím se vozit si na akce čisté oblečení v kterém pojedu domů
zkusím vysvětlovat, že je to potřebná činnost, pokud budou posměšky pokračovat, nechám je být
pokusím se chodit domů až za tmy aby si mně nikdo nevšímal
trpělivě budu všem neustále ličit zážitky, případně pozvu všechny co nevěří na tábor
Jaká věková skupina se vyznačuje potřebou často střídat své zájmy a zkoušet nové věci?
dospívající (12-15)
mladší školní věk (6-9)
střední školní věk (9-12)
mládež (15-19)
Pro kterou věkovou skupinu již lze využívat věci jako recese či dvojsmysly?
dospívající (12-15)
mladší školní věk (6-9)
mládež (15-19)
starší školní věk (9-12)
Byl jsem pověřen nákupem oddílové GPSky za 12 000 Kč. Stačí když jako doklad o nákupu získám paragon?
pokud mne není 18, nemůžu věc nad 10 000 Kč vůbec zakoupit
ano stačí paragon
ano stačí paragon, ale nesmí být psán ručně
ne, nad částky nad 10 000 Kč musí již být faktura
Může být paragon za nákup napsán na obyčejném kusu papíru?
ano, ale obchodník může takto vystavit jen 5 paragonů za den
ano
ano, ale papír musí být formátu A4
ne
Jak se zachováte, pozře-li někdo kyselinu?
podáte co největší množství vody
podáme mléko
vyvoláme zvracení
neděláte nic, dokud se nedostaví lékařská pomoc
Jaká je první pomoc při popáleninách?
sterilně popálené místo překrýt
propíchnout vytvořený puchýř
potřít popáleninu něčím mastným
strhnout z hořícího oděv