Výzva kvíz

Zkuste štěstí v našem kvízu složeném z otázek, pro absolventy kurzů vstupní kvalifikace. Obsahuje 10 náhodně vybraných otázek z celkového počtu 110.

Jdeme kolem pole plného krásné kukuřice. Děti nenapadne nic lepšího než si hrát na schovku. Přijmete s nadšením jejich nápad a vyrazíte jako střela se schovat nebo jen otráveně zabručíte a jdete dále?
mám tušení že to možné není, ale žádný zákon to nezakazuje
ještě než se schovám, sním tři kukuřice
pozoruji usilovně děti z kraje pole, abych je neztrazil(a) z dohledu
zabručím a nápad nepovolím, protože by šlo o porušení zákona o ochraně krajiny a navíc ještě o poškozování cizí věci (úroda)
Můžu vstoupit kdykoliv do jakéhokoliv lesa?
ano, lesní zákon mne to umožňuje, ale neplatí to v letních měsích kdy hrozí sucho
ne, lesní zákon mně to sice umožňuje, ale musím dát pozor zda není zakázán vstup do lesů např. z odstřelu zvěře, chemického postřiku, lesních prací či nejsem v národním parku
ano, umožňuje mne to lesní zákon
ne, pokud nejde o státní les, musím mít souhlas majitele
Dítě podvádí ve hře, jak to nejlépe vyřeším?
přehlédnu, nic jsem přece neviděl
individuálně domluvím s dovětkem, pokud to udělá znova dostane veřejně na holou
veřejně potrestám či individuálně domluvím, záleží na povaze dítěte
co nadělám, dneska je to bohužel normální
V jakém poměru by mělo být používání trestů a pochval?
v ideálním kolektivu není potřeba ani jedno
tresty mají být častější, chválit jen za opravdové skvosty
pochvaly mají výrazně převyšovat
vyrovnané, 50 na 50
Chcete na akci pro starší zařadit psychohru, která vám může hodně odhalit o účastnících. Kdy jí do programu zařadíte?
dle nálady na akci
ke konci akce
podle počasí
na začátku akce
Když k vám někdo přijde a řekne, že hru prostě hrát nechce či nemůže, jak zareagujete?
program by měl být stavěn na dobrovolnosti, pokud uvede pádné důvody, hru hrát nemusí
jednou vyrazil na akci tak má smůlu, pokud nemá zdravotní komplikace, hrát bude
záleží na okolnostech, pokud s sebou přinese třeba čokoládu, přihmouříme oči
záleží na osobě vedoucího někdo se ukecat nechá, někdo prostě ne
Byl jsem pověřen nákupem oddílové GPSky za 12 000 Kč. Stačí když jako doklad o nákupu získám paragon?
ano stačí paragon
pokud mne není 18, nemůžu věc nad 10 000 Kč vůbec zakoupit
ano stačí paragon, ale nesmí být psán ručně
ne, nad částky nad 10 000 Kč musí již být faktura
Může být paragon za nákup napsán na obyčejném kusu papíru?
ano
ano, ale obchodník může takto vystavit jen 5 paragonů za den
ano, ale papír musí být formátu A4
ne
Nejlepší způsob vyjmutí klíštěte je?
desinfikovat místo a kývavými či kroutivými pohyby vyjmout, poté opět desinfikovat
vyjmout klíště otáčením ve směru hodinových ručiček
pomazat klíště jakoukoliv mastí a vyčkat, až samo odpadne
vyjmout klíště otáčením proti směru hodinových ručiček
Při protišokové poloze?
leží postižený na zádech, dolní končetiny má zvednuty do výše cca 30 cm
leží postižený na zádech, horní polovinu těla má zvednutou do výše cca 30 cm
leží postižený na zádech s mírně podloženou hlavou, dolní končetiny má kolmo k tělu
leží postižený na boku, dolní končetiny má pokrčeny v kolenou