Výzva kvíz

Zkuste štěstí v našem kvízu složeném z otázek, pro absolventy kurzů vstupní kvalifikace. Obsahuje 10 náhodně vybraných otázek z celkového počtu 110.

Vedoucí přivezl na tábor motorovou pilu a rozhodl se všem ukázat jaký je machr v kácení stromů. Může vůbec jen tak vyrazit do lesa a začít kácet soušky?
nesmí zakazuje mu to lesní zákon
nemůže, motorová pila na tábor nepatří
může, ale děti musejí být v bezpečné vzdálenosti
pokud je to jeho les, nebo má souhlas majitele tak může
Do tábora přichází neznámá postava a jelikož jste první na ráně přižene se k vám a se slovy: „Já jsem kontrola z hygienické stanice, okamžitě mi ukažte všechno co chci vidět“ a už se žene do tábora. Co uděláte?
vyfotím se s kontrolou na památku a odvedu jí obloukem do lesíka, abychom stihli v táboře uklidit nejhorší věci
záhadnou postavu zastavím a než jí pustím dál informuji vedoucího
skryji se do lesa a budu tajně pozorovat počínání oné postavy
neudělám nic, neboť se zhroutím
Najdu mezi věcmi u dětí pornočasopis, co s ním?
veřejně oznámit na nástupu co jsme našli a veřejně zničit
zabavit, zničit, rodiče informovat dle toho u koho ho najdu
zabavit, prohlížet večer na poradě vedoucích, optat se zda má někdo další díl
zasmát se a se slovy, že jsme nebyli jiní odejít
Jaký je právní rozdíl mezí víkendovou akcí a týdenním táborem pro 35 dětí ve věku 6 až 15 let z hlediska praktikanta?
na tábor musí být přítomni alespoň 3, na víkend 2 vedoucí nad 18 let
týdenní tábor je zotavovací akcí a mohou na ní praktikanti
není v tom žádný rozdíl
na tábor musím mít potvrzení o tom, že mohu pracovat s dětmi
Jsou v nějakém zákoně zakotvena práva a povinnosti vedoucích či praktikantů?
ano, existuje speciální zákon upravující práci s dětmi
ne, vedoucí si mohou dělat co chtějí, žádný zákon se na ně nevztahuje
ano, existuje sada zákonů pro práci s dětmi a mládeží a další sada pak pro letní tábory
jednotně ne, lze najít dílčí obecné věci v obecných předpisech
Pitnou vodu na pití, vaření a čištění zubů je nutné užívat na?
víkendovkách a táborech
všech akcích bez rozdílu
akcích zotavovacích (více než 30 dětí do 15 let na více než 4 dny)
letních táborech delších než 7 dnů
Než zavoláme na tísňovou linku, je nejdůležitější vědět?
jakou má postižený zdravotní pojišťovnu
jaká je diagnóza postiženého
jaká je teplota na místě nehody
kde se nacházíme
Jak vypadá stabilizovaná poloha?
vleže na zádech s podloženýma nohama
vleže na boku s pokrčenými končetinami dále od podložky
vleže na zádech s podloženou hlavou
vleže na břiše s hlavou otočenou k jedné straně
Na velkou krevní ztrátu reaguje organismus?
okamžitou ztrátou vědomí
poruchou krvetvorby
postupně se rozvíjejícím šokem
zvýšenou krvetvorbou
Jak vypadá úlevová poloha při poranění břicha?
leh na zádech, vypodložit měkce dolní končetiny
stabilizovaná poloha
leh na boku
leh na zádech, podložit dolní končetiny např. židlí